Fremtidens lokaldemokrati

- i nye kommuner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte i 2017 kommuner som skal slå seg sammen til å delta i prosjektet: Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner. 32 nye kommuner deltar i prosjektet.

Logo til prosjektet fremtidens lokaldemokrati

Fremtidens lokaldemokrati

Formålet med prosjektet er å tilrettelegge for arbeidet som skjer lokalt med å utforme lokaldemokratiet i de nye kommunene.

Banner med informasjon om dato for lokaldemokratikonferanse 25. og 26. september

Lokaldemokratikonferanse

I september inviterte vi til lokaldemokratikonferanse i Trondheim. Presentasjonene som ble benyttet i innleggene er samlet på denne siden.