Fremtidens lokaldemokrati

- i nye kommuner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte i 2017 kommuner som skal slå seg sammen til å delta i prosjektet: Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner. 32 nye kommuner deltar i prosjektet.

Logo til prosjektet fremtidens lokaldemokrati

Fremtidens lokaldemokrati

Formålet med prosjektet er å tilrettelegge for arbeidet som skjer lokalt med å utforme lokaldemokratiet i de nye kommunene.

Banner med informasjon om dato for lokaldemokratikonferanse 25. og 26. september

Påmelding til lokaldemokratikonferanse

I september inviterer vi til lokaldemokratikonferanse i Trondheim. På denne siden finner du informasjon om program og påmelding til konferansen.

Til toppen