Fremtidens lokaldemokrati

- i nye kommuner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer kommuner som er eller skal i gang med sammenslåing til å delta i prosjektet: Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet.

Statsråd Sanner

Nytt prosjekt for å styrke lokaldemokratiet

– Det er viktig å legge til rette for et sterkt og levende lokaldemokrati når flere kommuner skal bygge en ny kommune sammen. Derfor inviterer vi nå kommuner med vedtak om å slå seg sammen til et nytt prosjekt om lokaldemokrati, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Skolebarn som løper

Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet

Kommuner som deltar i prosjektet vil blant annet få tilbud om å delta i samlinger og verktøy til å kartlegge sine lokaldemokrati. Formålet med prosjektet er å tilrettelegge for arbeidet som skjer lokalt med å utforme lokaldemokratiet i de nye kommunene.

Grete Ellingsen på lokaldemokratikonferanse

Lokaldemokratikonferanse

12. - 13. juni inviterte vi til konferansen «Fremtidens kommuner – tillit og samspill i levende lokaldemokrati». Invitasjonen gikk til alle kommuner som er eller skal i gang med å slå seg sammen.