Fremtidens lokaldemokrati

- i nye kommuner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer kommuner som er eller skal i gang med sammenslåing til å delta i prosjektet: Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet.

Statsråd Sanner

Nytt prosjekt for å styrke lokaldemokratiet

– Det er viktig å legge til rette for et sterkt og levende lokaldemokrati når flere kommuner skal bygge en ny kommune sammen. Derfor inviterer vi nå kommuner med vedtak om å slå seg sammen til et nytt prosjekt om lokaldemokrati, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Skolebarn som løper

Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet

Formålet med prosjektet er å tilrettelegge for arbeidet som skjer lokalt med å utforme lokaldemokratiet i de nye kommunene. Kommuner som deltar i prosjektet vil blant annet få tilbud om å delta i samlinger og verktøy til å kartlegge sine lokaldemokrati.

Grete Ellingsen på lokaldemokratikonferanse

Samlinger

Departementet vil i prosjektet legge til rette for gode diskusjoner og utviklingsarbeid i kommunene ved å arrangere samlinger for politikere, prosjektledere og deltakere fra lokalsamfunnet. Vi arrangerer samlinger i mai og september 2018.