Kvinner i lokalpolitikken - 2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utviklet digitale kart for å visualisere og gi en lett tilgjengelig oversikt over representasjonen av kvinner (og menn) i norske kommunestyrer, formannskap og ordførerverv.

Utviklingen av representasjonen av kvinner i lokalpolitikk 1963 - 2015. Prosent.
Utviklingen av representasjonen av kvinner i lokalpolitikk 1963 - 2015. Prosent. Kilde: SSB.

Figuren viser at det har vært en positiv utvikling over tid. Representasjonen av kvinner i kommunestyret ble 39 prosent i landsgjennomsnitt ved lokalvalget i 2015. Det er store variasjoner mellom kommunene i andel kvinner i lokalpolitikken.

De digitale kartene under viser representasjonen av kvinner i alle norske kommunestyrer, formannskap og ordførerverv ved lokalvalget i 2015. I tillegg viser kartet andel kvinner som fikk stemmetillegg (av partiene) i en kommune.

Klikk på kartet for å få informasjon om en bestemt kommune og se på søylediagrammet for å få oversikt over kommuner med høyest representasjon av kvinner i kommunestyrene og nedover til de kommunene som har lavest representasjon av kvinner (eller omvendt).Departementet ønsker med dette å sette søkelyset på den viktige rollen de lokale partiene og særlig nominasjonskomiteene har, når det gjelder å bidra til at innbyggernes interesser og synspunkt i demokratiske valgte organ som kommunestyrer, blir representert på en balansert måte. Det er nominasjonskomiteene/partiene som bestemmer sammensetningen av valglistene – hvem som skal stå øverst på valglisten, og hvem som eventuelt skal få stemmetillegg. Valgforskningen viser at velgerne oftest gir personstemmer til de kandidatene som partiene har gitt stemmetillegg (de kandidatene som er uthevet og står øverst på valglistene).  

Kjønnsbalanse i folkevalgte organ er viktig av flere grunner. At kommunestyrer er representative for innbyggerne i en kommune er viktig for tilliten til de folkevalgte organene og for legitimiteten til politiske beslutninger. Og kjønnsbalanse er viktig for at alle stemmer – synspunkt og interesser kan bli hørt.