Lokaldemokratikonferanse

12. - 13. juni inviterte vi til konferansen «Fremtidens kommuner – tillit og samspill i levende lokaldemokrati». Invitasjonen gikk til alle kommuner som er eller skal i gang med å slå seg sammen.

240 deltakere var samlet på Lillestrøm i juni. Konferansen var i regi av prosjektet «Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing». Dette var den første samlingen i prosjektet. Målsettingen med samlingen var å gi deltakerne påfyll av kunnskap og praktiske erfaringer fra kommuner fra inn- og utland som kommunene kan ta med seg i arbeidet med å videreutvikle lokaldemokratiet i den nye kommunen.

Alle presentasjonene som ble vist under konferansen er tilgjengelig på konferansens programside. Video av innleggene kommer etter hvert.

Lenke til programside med presentasjoner