Program for prosjektledersamling 29. og 30. mai 2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret inviterer til prosjektledersamling, 29. – 30. mai 2018 i Sandnes.

Prosjektledersamlingen skal være en arena for inspirasjon, erfaringsutveksling og refleksjon om de fire temaene prosjektet tar opp:

 • Politisk organisering
 • Innbyggermedvirkning
 • Digitale løsninger
 • Arbeidsmåter

Tid og sted
Samlingen starter den 29. mai med lunsj kl. 11.30 på Quality Hotel Residence i Sandnes. Det faglige programmet begynner 29. mai kl. 12.30 på rådhuset i Sandnes. Programmet avsluttes 30. mai kl. 12.45. Etter det blir det felles lunsj.

Antall deltakere fra hver nye kommune
Departementet dekker konferansekostnader og opphold for inntil tre personer fra hver nye kommune. Kommunene er velkomne til å delta med flere, og må da selv dekke utgiftene for disse.

Målgruppen for samlingen
Målgruppen for prosjektledersamlingen er personer i administrasjonen som skal følge opp lokaldemokratiarbeidet. Men en av deltakerne kan gjerne være en politiker.

Påmelding er bindende. Påmeldingsfrist er 18. april.
Klikk her for å komme til påmeldingssiden for prosjektledersamlingen

PROGRAM FOR PROSJEKTLEDERSAMLINGEN

 Dag 1: Tirsdag 29. mai - Sandnes rådhus
 09:00 Registrering av deltakerne på Quality Hotel Residence 
 11:30 Lunsj
 12:10 Felles avgang (10 minutters gange) fra hotellet til Sandnes rådhus (Jærveien 33)
 12:30 Velkommen ved statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, Aase Marthe Horrigmo (H) og Pål Morten Borgli (Frp), varaordfører i Sandnes kommune 
 13:00 Orientering om prosjektet, Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner, ved Anne-Karin Ødegård, seniorrådgiver i kommunal- og moderniseringsdepartementet
13:15 

Det er nå jobben starter!
Innledning med Asbjørn Røiseland, Nord universitet. Hvordan planlegge lokaldemokratiet når små og store kommuner slår seg sammen, og når omtrent like store kommuner skal bli en ny kommune?

Kommuneeksempler:

 • Ålesund kommune, ved assisterende prosjektleder, Bente Glomset Vikhagen
 • Kristiansand kommune, ved rådgiver Anne Aunevik
 • Indre Fosen kommune, ved rådmann Vigdis Bolaas

Etter hver innledning blir det anledning til å stille spørsmål.

 15:40

Kommunikasjonsplan – intern og ekstern
Slik har to kommuner brukt ulike verktøy i kommunikasjon internt og med innbyggere.

Kommuneeksempler:

 • Bodø kommune, ved leder av politisk sekretariat, Berit Skaug
 • Asker kommune, ved kommunikasjonsavdelingen
 16:30

Digitalisering
Digitale verktøy for å involvere innbyggerne – muligheter og vanskeligheter, med eksempler fra kommuner.

Ved Andreas Cederbom, FUNKA.

 17:00 Hvordan utvikles lokaldemokratiet i de nye kommunene? Nytt fra underveisevalueringen, ved forsker Jan Erling Klausen, Universitetet i Oslo, Lars Christian Monkerud og Marthe Indset, Norsk institutt for by- og regionforskning, NIBR. 
 17:30 Slutt dag 1 
 19:30 Middag på Quality Residence Hotel 
 

Dag 2: Onsdag 30. mai - Quality Residence Hotel

 09:00 Velkommen og program for dagen ved Anne-Karin Ødegård, kommunal- og moderniseringsdepartementet 
 09:05

Erfaringsutveksling, inspirasjon og refleksjon

Lokalråd: Vejle kommune i Danmark har 29 aktive lokalråd, og et hovedutvalg for lokalsamfunn og nærdemokrati. Tidligere leder av lokalrådet i Skibet, Morten Skovlund innleder om det lokale arbeidet, koblingen til hovedutvalget og bruken av administrative ressurser.

Hovedutvalg med ansvar for samarbeid med nærmiljøutvalg: Sandefjord kommune har et hovedutvalg for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling, og der er 22 nærmiljøutvalg i kommunen. Bjarne Sommerstad, leder av hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling, innleder om organisering og erfaringer.  

Kommunedelsutvalg: Hva bør en tenke på rundt geografisk avgrensning, valg og beslutningsmyndighet? 

 • Bodø kommune har fire kommunedelsutvalg, Berit Skaug, leder av politisk sekretariat vil innlede om organisering og erfaringer.
 • Tjeldsund kommune planlegger kommunedelsutvalg, og Torbjørn Simonsen, prosjektrådmann, vil innlede om deres planer og arbeid.

Digitalisering og muligheter for EU-finansiering, ved Eivind Lorentsen, kommunalråd ved den norske delegasjonen i Brussel.

Digitale løsninger for medvirkning, ved Andreas Cederbom fra FUNKA.

Etter disse innledningene fortsetter vi deling og læring gjennom kafèdialog.

 12:35 Avslutning med Anne-Karin Ødegård, seniorrådgiver kommunal- og moderniseringsdepartementet 
 12:45 Lunsj og vel hjem
Vi tar forbehold om at programmet kan endres.  

Påmelding til prosjektledersamlingen