Ny by- og distriktspolitikk

En ny stortingsmeldingen skal forme ny politikk for bærekraftige byer og sterke distrikter. Byer og distrikter har ofte blitt sett på som motsetninger, mens muligheten ligger i samspillet mellom dem.

Verden rundt oss forandrer seg. Lav oljepris og globalisering gir tøffere konkurranse. Viktige deler av næringslivet merker økt omstillingspress, og det er økt interesse for grønne næringer. Store deler av eksportindustrien ligger i distrikts Norge. 

Byene våre er attraktive og inne i en periode med sterk vekst. Denne veksten må vi håndtere samtidig som vi tenker miljø og kutter i klimagassutslipp. Det grønne skiftet vil slå inn på både verdiskaping og byutvikling.

- Regjeringen har en aktiv regional- og distriktspolitikk. Vi bygger vei og annen infrastruktur i både by og land, og vi legger til rette for gode rammevilkår for næringslivet i hele landet. Nå er vi opptatt av å ta dette arbeidet videre, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

Byer og distrikter har ofte blitt sett på som motsetninger, mens muligheten ligger i samspillet mellom dem. Distriktene er rike på naturressurser som mat og sjømat, mineraler, petroleum og andre råvarer. Byene er sentre for service, utdanning, distribusjon og logistikk. By og distrikt er avhengig av hverandre.

En ny stortingsmeldingen skal forme ny politikk for bærekraftige byer og sterke distrikter.

- Jeg har høye ambisjoner for det arbeidet vi nå har satt i gang. Det er mange utfordringer å ta tak i, som infrastruktur og kompetanseutvikling, men først og fremst er det mye erfaring og gode ideer lokalt, i næringslivet og kunnskapsinstitusjonene. Jeg ser frem til mange gode diskusjoner om utviklingen av byene og distriktene våre i tiden som kommer, sier Sanner.  

Departementet ønsker innspill til arbeidet med ny stortingsmelding. Både folkevalgte, profesjonelle planleggere og alle andre interesserte er velkommen til å gi sine meninger.

Vi ønsker spesielt innspill på følgende temaer: Vekstkraftige bo- og arbeidsmarkeder i hele landet, nye forutsetninger for distriktspolitikken, samordnede løsninger og attraktive bymiljø. I tillegg ønsker vi innspill på særlige utfordringer i hovedstadsregionen.

Kom med ditt innspill på www.byerogdistrikter.no

Se også: