Byregioner

Utviklingsprogrammet for byregioner skal bidra til å styrke vekstkraften for byregionene som er med i programmet, og til å øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland.

Utviklingsarbeidet i byregionene foregår i tilknytning til et nasjonalt nettverk med andre deltakende regioner. Distriktssenteret, Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) har ansvar for å etablere og drifte nettverk mellom deltakende byregioner. 

Hensikten er å utvikle strategier og tiltak for å fremme økonomisk vekst i regionen, basert på samspillet mellom byen og omlandet.  

Informasjon om utviklingsprogrammet i byregionene finner du på Distriktssenteret sine nettsier. 

Utredning om samspill mellom by og omland

Menon Business Economics har på oppdrag av KMD gjennomført utredningen. Bakgrunnen for utredningen er at departementet ønsker mer kunnskap om byenes rolle for økonomisk vekst for omlandet. Dette har blant annet sammenheng med gjennomføringen av Utviklingsprogrammet for byregioner.