Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Byregioner

Utviklingsprogrammet for byregioner skal bidra til å styrke vekstkraften for byregionene som er med i programmet, og til å øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland.

37 byregioner med til sammen om lag halvparten av landets kommuner har deltatt i programmet, som har vart fra 2014-2018. Byregionene utviklet strategier og har gjennomført tiltak med utgangspunkt i regionens egne utfordring. Dette har skjedd gjennom samarbeid mellom kommunene og med andre aktører, slik som høgskoler, fylkeskommunene og næringslivet.

Distriktssenteret har hatt ansvar for å etablere og drifte nettverk mellom deltakende byregioner som har deltatt. 

Informasjon om hvilke byregioner som har deltatt i utviklingsprogrammet ligger på Distriktssenteret sine nettsider. 

Samspill mellom by og omland

På oppdrag fra KMD har Menon Business Economics gjennomført en utredningen om betydningen av samspill mellom kommunene for regional vekst. Utredningen viser blant annet at økonomisk vekstkraft ikke spres automatisk fra byen til omlandet, slik en har antatt.

Til toppen