Forsiden

Ny distriktsmelding

Regjeringen har startet opp arbeidet med en ny distriktsmelding. Den skal etter planen legges fram for Stortinget våren 2023.

Les mer om oppstarten av arbeidet med distriktsmeldingen.