Budsjettmøte for fylkeskommunene

Vi viser til brev av 24. juni 2016 med invitasjon til fylkeskommunene til møte om Prop. 1 S (2016-2017) og de midler over programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk, som forvaltes av fylkeskommunene. Hensikten med møtet 12. oktober 2016 var å informere om budsjettet for 2017 i lys av ny målstruktur og konsekvenser for fylkeskommunene.

Nett-tv Budsjettmøte for fylkeskommunene

Se sendingen her

Se sendingen her

Presentasjoner fra møtet :

 

Følgende ble berørt i møtet:

  • Presentasjon av budsjettet for 2017
  • Presentasjon av ny målstruktur
  • Rapportering
  • Videre arbeid høsten 2016, samarbeid med fylkeskommunene

Målgruppen for møtet er nærings-/regionalsjefer i fylkeskommunene. KS, Distriktssenteret, Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet er også invitert.