Fremtiden i utmarka - utfordringer og muligheter

Departementene inviterte til seminar om Fremtiden i utmarka - utfordinger og muligheter. Potensialet for utmarksbasert verdiskaping er stort. Hva har departementene oppnådd i sitt arbeid med forenkling av utmarksforvaltning, og hva er veien videre? Målgruppen for seminaret var utmarksinteresserte kommuner, fylkeskommuner, regional statsforvaltning, næringsaktører og organisasjoner.

Presentasjonene blir publisert fortløpende i programmet under.

Seminaret ble arrangert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Nett-tv Fremtiden i utmarka - utfordringer og muligheter

Se sendingen her

Se sendingen her

Program for dagen 3. april 2017

 

09.35-10.35: Politisk perspektiv på forenkling av utmarksforvaltning

Statsrådene innleder om regjeringens arbeids med å forenkle utmarksforvaltningen.

  • Jan Tore Sanner (KMD)
  • Vidar Helgesen (KLD)
  • Jon Georg Dale (LMD)

10.45-11.30: Fremtiden i utmarka: Rapport fra "de med skoene på"
Hva er mulighetsrommet for utmarksbasert verdiskaping? Hvem er næringsaktørene i utmarka? Hvilke utfordringer og behov har de? Hvordan ser de selv på balansen mellom miljø- og næringsutvikling?

11.30-11.50: Natur som vekstimpuls
Stadig flere kommuner ønsker å satse på utmarksbasert verdiskaping. Hvilke strategiske valg må ligge til grunn? Gode råd til andre kommuner som vil satse på utmarksressurser, og til departementenes videre arbeid med forenkling av utmarksforvaltningen.

  • Strategiske valg og arbeidsmetoder: ordfører Petter Rukke, Hol kommune.

12.30-13.30: Natur som vekstimpuls forts. 

13.45-14.05: Naturbasert reiseliv i bioøkonomien, forsker Stian Stensland, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) (pdf)

14.05-14.30: Nytt folkevalgt program om verdiskaping basert på natur og kulturressurser, rådgiver Halvard Lægreid, KS (pdf)

14.30 – 15.15: Paneldebatt
Hvordan kan nasjonale og lokale myndigheter samarbeide for vekst og bærekraftig utvikling basert på utmarksressurser? Paneldebatt og innspill fra deltakerne. 

Paneldeltakere: statssekretær Grete Ellingsen (KMD), statssekretær Lars Andreas Lunde (KLD), Terje Halleland (LMD), og ordførere: Andre Møller (Vega kommune), Bente Estil (Lierne kommune) og Petter Rukke (Hol kommune).

Moderator: Statssekretær Paul Chaffey (KMD).

15.15-15.30: Avslutning