Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statlig lokaliseringspolitikk

Den statlige lokaliseringspolitikken skal medvirke til regional fordeling av statlige arbeidsplasser som fremmer dynamiske og velfungerende arbeidsmarkeder og god tilgang til tjenester i alle deler av landet. Sterke regionale arbeidsmarkeder og kunnskapsmiljøer gir bedre rekrutteringsmuligheter for bedrifter og bedre karrieremuligheter for arbeidstakere, og kan bidra til å styrke vekst og verdiskaping.

I Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon blir det lagt vekt på lokalisering i regionale sentre der virksomheten har størst potensial for å styrke det lokale tilbudet av arbeidsplasser. Som hovedregel skal nye statlige arbeidsplasser etableres utenfor Oslo.

Retningslinjene gjelder ved:

  • opprettelse av ny statlig virksomhet
  • utvidelse som følge av nye oppgaver
  • omlokalisering ved større strukturendringer i statsforvaltningen.

Det er også utarbeidet en veileder til bruk av retningslinjene.

Regjeringen la 17. februar 2017 frem en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser som vedlegg til stortingsmelding 18 (2016-2017). Denne planen er langt på vei gjennomført. Regjeringen følger opp planen, og arbeider for ytterligere utflyttinger. Ved strukturendringer i statlige virksomheter er det et krav om å vurdere utflytting fra Oslo. Regjeringen har siden 2013 gjort beslutninger om nyetableringer og utlokaliseringer som innebærer etablering av i overkant av 1200 arbeidsplasser utenfor Oslo.

Til toppen