Sør-Trøndelag

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Differensiert arbeidsgiveravgift

Differensiert arbeidsgiveravgift

Sør-Trøndelag

Sone 1a (fribeløpssonen): Rissa, Selbu, Ørland, Bjugn, Midtre Gauldal, Agdenes, Meldal
Sone 3: Tydal, Holtålen, Røros, Oppdal, Rennebu, Snillfjord, Hemne
Sone 4: Osen, Roan, Åfjord, Frøya, Hitra


SoneSats arbeidsgiveravgift
Sone 114.1%
Sone 1a10.6% inntil fribeløpet,
deretter 14.1%
Sone 210.6%
Sone 36.4%
Sone 45.1%
Sone 4a7.9%
Sone 50