Troms

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Differensiert arbeidsgiveravgift

Differensiert arbeidsgiveravgift

Troms

Sone 4: Alle kommuner som ikke er i sone 4a eller sone 5
Sone 4a: Tromsø
Sone 5: Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy


SoneSats arbeidsgiveravgift
Sone 114.1%
Sone 1a10.6% inntil fribeløpet,
deretter 14.1%
Sone 210.6%
Sone 36.4%
Sone 45.1%
Sone 4a7.9%
Sone 50