Regionreform

1. januar 2020 er det 11 fylker i Norge, inkludert Oslo.

Bilde av bro i Tromsø

Målet med regionreformen

Større og mer funksjonelle fylkeskommuner vil styrke både lokaldemokratiet og vekstkraften.

Fylkene i Norge 1.1.2020

Nye fylker

I 2020 er det 11 fylker i Norge. Her er oversikt over fylkessammenslåingene og nye fylkesnavn.

Nye oppgaver til fylkeskommunene

Oppgåver til dei nye regionane

Regjeringa vil overføre nye oppgåver til fylkeskommunane.

Aktuelt nå

Nullpunktsmåling av regionreformen

Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) har på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet våren 2019 gjennomført en nullpunktmåling av regionreformen. Denne skal legge til rette for at en kan evaluere om målene med reformen nås.

Fordeling av arbeidoppgaver og fullmakter ved overgang til ny, sammenslått fylkeskommune

Det er lagt ut informasjon og veiledning om fordelingen av arbeidsoppgaver og fullmakter ved overgang til nye, sammenslåtte kommuner på www.kommunereform.no.

Hvordan skal statlige virksomheter tilpasse seg ny fylkesstruktur?

Fra januar 2020 har vi fått ny fylkesstruktur i Norge. Regjeringen har vedtatt at den geografiske inndelingen av statlige etaters regionkontorer i utgangspunktet bør følge fylkesgrensene.