Regionreform

1. januar 2020 gikk vi fra 19 til 11 fylker etter at Stortinget i 2017 vedtok regionreformen.

Bilde av bro i Tromsø

Saksgang: Regionreformen

Stortinget vedtok 8. juni 2017 at vi skal ha elleve fylker fra 1.1.2020; 10 fylkeskommuner og Oslo kommune med fylkeskommunale oppgaver.

Fylkene i Norge 1.1.2020

Nye fylker

Fra 1.1. 2020 er det 11 fylker i Norge. Her er oversikt over fylkessammenslåingene og nye fylkesnavn.

Ikon av en pengesekk

Økonomiske utbetalinger - regionreform

Støtte til dekning av engangskostnader.