Økonomiske utbetalinger - regionreform

Støtte til dekning av engangskostnader.

Sammenslåinger som blir vedtatt av Stortinget utløser støtte til dekking av engangskostnader i forbindelse med sammenslåingen. Det blir utbetalt 15 million per fylke som inngår i sammenslåingen.

Utbetaling av engangskostnader i regionreformen

Sammenslåing

Engangskostnader

Hordaland og Sogn og Fjordane

30 millioner kroner

Aust-Agder og Vest-Agder

30 millioner kroner

Vestfold og Telemark

30 millioner kroner

Oppland og Hedmark

30 millioner kroner

Buskerud, Akershus og Østfold

45 millioner kroner

Troms og Finnmark

30 millioner kroner

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

30 millioner kroner