Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Dette betyr DAB for deg

I løpet av 2017 ble de analoge FM-nettene for riksdekkende radio stengt. Lurer du på hva overgangen betyr for deg? Her finner du svar om det digitale radioskiftet.

Hvorfor DAB?

Alle de store aktørene i norsk radiobransje står samlet om digitaliseringen. I en medievirkelighet hvor radio må konkurrere med nye digitale tjenester, må også radio fornye seg. Overgangen fra FM til DAB betyr:

Bedre kvalitet

Med DAB kan du høre på radio uten skurring og du får flere tjenester som tekst- og billedstrømming på radioapparatet. Beredskapen blir bedre fordi nettet er mindre sårbart, og det blir mulig å bryte inn i alle kanaler samtidig med viktige nødvarsler for deg som er på veien.

Større utvalg

De gamle FM-nettene har plass til få kanaler. Med DAB vil du få tilgang til flere kanaler både fra kommersielle aktører og fra NRK. Flere kanaler gir større konkurranse om å lage best mulig radio, noe som vil komme deg som lytter til gode. Flere steder er det også lokale DAB-nett, og flere er under planlegging.

Mer moderne teknologi

Med FM har det vært utfordrende å få radiolyden rundt overalt i et land med høye fjell og dype fjorder. DAB-teknologien aksepterer svakere signaler enn hva FM krever, og kan utnytte signalrefleksjoner fra terrenget. DAB-nettene trenger derfor langt færre sendere enn FM-nettene, samtidig som vi kan ha mange flere kanaler.


Hvorfor ikke DAB og FM?

Penger til mer og bedre radioinnhold

Omlag 200 lokalradioer får anledning til å fortsette å sende på FM i fem år etter nasjonal FM-slukking, men det er svært kostbart å drive det riksdekkende FM-nettene videre ved siden av DAB. DAB-sendinger er nå tilgjengelige over hele landet med like høy eller høyere dekning enn på FM.

Ifølge beregninger ville ekstrautgiftene ved å beholde både DAB og FM i perioden 2017-2019 vært på om lag 180 millioner 2015-kroner per år. Disse utgiftene ville økt betydelig for perioden etter 2019 ettersom FM-nettene har behov for oppgradering. Ifølge beregninger som ble foretatt i 2011, ville kostnadene til nødvendig vedlikehold av FM-nettene frem til 2031 kunne vært like høye som kostnadene til å bygge ut landsdekkende DAB-nett med plass til mange flere kanaler og bedre beredskap.

Utbyggingen av det kommersielle DAB-nettet er finansiert av de kommersielle radiokanalene, mens NRKs DAB-nett er betalt av NRK. Ved å legge ned FM-nettene kan pengene som spares brukes til å gjøre de nye DAB-nettene enda bedre og mer penger kan gå til å lage mer og bedre radioinnhold.

Kriteriene for slukking er oppfylt

Digitalisering av radio ble vedtatt av Stortinget i mai 2011. Beslutningen om stenge det riksdekkende FM-nettet er tatt for å fullføre en lang digitaliseringsprosess. Tidspunktet for slukking ble satt på bakgrunn av fem kriterier, som alle er oppfylt. Kriteriene var:

  • NRKs radiotilbud må ha digital dekning tilsvarende dagens P1-dekning i FM-nettet.
  • Det kommersielle nettet må være bygget ut til minst 90 prosent befolkningsdekning.
  • Det digitale radiotilbudet må representere en merverdi for publikum.
  • Det må finnes rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil.
  • Minst halvparten av radiolytterne må daglig høre helt eller delvis på en digital radioplattform.

Etter at slukkingen av FM-nettene ble vedtatt har radioaktørene utvidet sitt tilbud med en rekke nye kanaler for å øke oppslutningen om digitalradio og påtatt seg store økonomiske forpliktelser i tillit til at norske politikere står ved disse kriteriene. Lytterne har respondert med å kjøpe et stort antall digitalradioer og tatt i bruk det utvidede tilbudet.

Slukkingen av de riksdekkende FM-nettene ble startet i Nordland 11. januar 2017 og ble avsluttet med Troms og Finnmark 13. desember. 

Riksdekkende radio er heldigital (artikkel på radio.no datert 13.12.2017)


Hvorfor ikke bare nettradio?

DAB gir bedre kvalitet og tilgjengelighet

Digitaliseringen innebærer mange muligheter for radiomediet, men kringkasting er fremdeles ryggraden som ivaretar de viktige egenskapene som gjør radio til radio. Kringkasting via DAB sikrer at radioen forblir enkelt tilgjengelig overalt. I motsetning til nettradio vil ikke kvalitet og tilgjengelighet påvirkes av hvor mange som lytter. Radio har en viktig beredskapsmessige rolle, og DAB har store fordeler sammenlignet med FM og nettradio på dette området.

DAB er gratis og stabilt

DAB-nettet sikrer også at radio fortsatt er gratis å bruke. Selv om nettradio kan fungere godt hjemme, kan det fort bli dyrt å basere seg på mobilt bredbånd i bilen. Stabiliteten og kapasiteten er også per i dag langt dårligere enn ved DAB-mottak. Det er derfor en fordel for lytterne at det i tillegg til mobilt bredbånd eksisterer DAB-nett som dekker hele landet, hvor lytterne ikke må betale for å høre på radio.


Hva med DAB i bilen og dekning langs veiene?

Alle biler kan få DAB

De fleste nye biler kommer med DAB+-radio som standard. Alle biler kan oppgraderes til DAB+ ved hjelp av en adapter. Det finnes flere adaptertyper å velge blant. Man kan også bytte hele radioen. Alle DAB-radioene har fremdeles FM-mottak, slik at du også kan høre lokalradio.

Det er viktig at antennen er montert riktig for å godt radiomottak. Her finner du mer informasjon om hvordan du får DAB i bilen din: http://radio.no/userguide/i-bilen/

DAB gir bedre veidekning enn FM

DAB-nettene gir bedre dekning enn FM langs hele veinettet. DAB-dekningen langs veiene er prioritert i utbyggingen av nye radionett, og det foretas kontinuerlig justeringer for å bedre dekningen. Alle veitunneler som har FM i dag skal ha DAB-dekning innen slukking av FM.

Her kan du sjekke DAB-dekningen i ditt område: http://radio.no/dekning/


Må jeg kaste FM-radioen?

Gamle radioer kan oppgraderes og brukes videre, eller de kan gjenvinnes. Mange FM-radioer kan fortsatt brukes etter overgangen til DAB, men da med en adapter. En adapter gjør radioen i stand til å ta inn DAB-signaler.

Les mer her: http://radio.no/digitalisering/dab-og-miljokonsekvenser/


Er Norge alene om DAB?

Norge er først ute med å slukke de nasjonale FM-nettene, men vi er ikke alene om digitalisere radioen ved å satse på DAB. Bak oss i løypa følger land som Storbritannia, Danmark, Tyskland, Italia, Sveits, Belgia, Nederland, Polen og Irland. Hovedårsaken til at Norge er først ute, skyldes at norsk topografi med dype fjorder, høye fjell og spredt bosettingsmønster gjør det spesielt dyrt å drifte de norske FM-nettene sammenlignet med andre land.


Hva er forskjellen på DAB og DAB+?

I 2007 ble det lansert en oppgradert versjon av DAB-teknologien, som kalles DAB+. Med DAB+ er det plass til flere kanaler, og teknologien gir bedre rom for tilleggstjenester som tekst og bilder til digitale radiosendinger. Radioer som bruker den gamle DAB-teknologien vil ikke kunne ta inn radiosendingene som er kodet i DAB+.

Har du mer du lurer på? På radio.no finner du flere spørsmål og svar, dekningskart og guider.

Du kan også kontakte:

Medietilsynet: www.medietilsynet.no/digitalradio  og [email protected]

Til toppen