Informasjon: kunngjøring kommersiell allmennkringkasting

Her vil vi ved behov legge ut informasjon fortløpende om kunngjøringen, spørsmål og svar, eventuelle endringer eller justeringer.

Pressemeldinger

Kunngjøring med vedlegg

Spørsmål og svar 

All kommunikasjon vedrørende kunngjøringen skal være skriftlig, på norsk, merket  ”Kunngjøring – kommersiell allmennkringkasting" og rettes til Kulturdepartementets e-postadresse: postmottak@kud.dep.no, med kopi til:

Avdelingsdirektør Øyvind Christensen:
E-post: oyvind.christensen@kud.dep.no

Seniorrådgiver Harald Høiby:
E-post: harald.hoiby@kud.dep.no

Se kunngjøringen kapittel 4.2. for ytterligere informasjon om prinsipper for kommunikasjon.

Samtlige spørsmål og svar mellom aktuelle søkere og Kulturdepartementet, samt tilleggsopplysninger vil bli nummerert og publisert fortløpende her.

 

Fakta

Kompensasjon og avtalens varighet:

 • Kompensasjonen er på inntil 135 millioner NOK i året, og kan ikke overstige nettokostnadene knyttet til allmennkringkastingsoppdraget, inkludert en rimelig fortjeneste tilsvarende en driftsmargin knyttet til oppdraget på 10 prosent.
 • Den offentlige støtten er innrettet i tråd med gruppeunntaket for tjenester av allmenn økonomisk betydning i EØS-avtalen.
 • Støtte som overstiger nettokostnadene forbundet med allmennkringkastingsoppdraget, inkludert en rimelig fortjeneste, skal tilbakebetales. Støtten kan ikke benyttes til å kryss-subsidiere virksomhet som ikke omfattes av allmennkringkastingsoppdraget.
 • Avtalen vil gjelde i en periode på fem år, og oppstart er senest åtte måneder etter at avtale er inngått.

Krav i kunngjøringen:

 • For å kunne delta i konkurransen må søker oppfylle en rekke kvalifikasjonskrav. Søker må dokumentere redaksjonell og programfaglig kompetanse, både med hensyn til fjernsynsvirksomhet og audiovisuelle bestillingstjenester.
 • I tillegg til må søker dokumentere må TV-kanalen hvor allmennkringkastingsoppdraget skal leveres oppfyller en rekke overordnede krav. TV-kanalens programmer skal bl.a. baseres på prinsippene for allmennkringkasting, ha tematisk og sjangermessig bredde. I tillegg må bl.a. norskspråklige programmer utgjøre minst 50 pst av sendetiden. Disse kravene vil være bindende i hele avtaleperioden, men ikke inngå i allmennkringkastingsoppdraget.
 • Allmennkringkastingsoppdraget omfatter bl.a. krav om:
  - å levere egenproduserte riksdekkende nyhetssendinger med base i den sentrale nyhetsredaksjonen 
  - norskspråklige programmer for hhv.  barn og unge 
  - førstegangsvisninger av norsk film og tv-drama
 • Kulturdepartementet vil inngå avtale med den søkeren som har de beste planene for oppfyllelse av disse kravene. Søkers planer for dette innholdet vil inngå i allmennkringkastingsoppdraget.
 • Allmennkringkastingsoppdraget omfatter også krav om at leverandøren må ha sin hovedredaksjon og sentrale nyhetsredaksjon i Norge, og minst 100 km utenfor Oslo sentrum.
 • Innholdskravene gjelder distribusjon på ordinær lineær-TV. Innholdet skal også gjøres tilgjengelig i nett-tv
Tidsrammer for den videre prosessen:
Aktivitet  Tidspunkt
Søknadsfrist 23.09.2017
Evaluering September til desember 2017
Valg av leverandør og meddelelse til søkere Senest desember 2017
Avtaleinngåelse Desember 2017
Avtalen begynner å løpe Senest åtte måneder etter avtale er inngått