Konsesjoner

Etter kringkastingsloven har Norsk rikskringkasting rett til å drive kringkasting. Andre enn NRK må ha konsesjon for å drive kringkasting eller lokalkringkasting som formidles via trådløse, bakkebaserte senderanlegg.

Medietilsynet tildeler konsesjoner til lokalkringkastingsformål og digital kringkasting. Nærmere informasjon om dette finnes på Medietilsynets nettsider

Forlengelse av riksdekkende FM-konsesjoner i 2017

Radio Norge og P4 har hatt konsesjon i det riksdekkende FM-nettet for perioden 2014 - 2017. På grunn av at det riksdekkende FM-nettet skal avvikles etter en regionvis plan i 2017, har Radio Norge og P4 fått forlenget sine konsesjoner ut 2017. I den forlengede konsesjonsperioden er blant annet konsesjonsvederlaget justert i henhold til den regionvise slukkeplanen, og det stilles ikke krav til lokalisering.

Radio Norge

Konsesjonsvilkår for Radio Norge (.pdf)

P4 Radio Hele Norge

Konsesjonsvilkår for P4 (.pdf)