NRK-tjenester som ikke kan være lisensfinansierte

EØS-regelverkets stiller krav til presis definisjon av allmennkringkastingsoppdraget. I henhold til ESAs retningslinjer for statsstøtte stilles det krav om at det må være etablert en klar offisiell definisjon av hvilke tjenester som omfattes av allmennkringkastingsoppdraget. Det er kun tjenester som faller inn under dette oppdraget som kan finansieres ved lisensmidler.

De NRK-aktivitetene som normalt faller utenfor allmennkringkastingsoppdraget vil være produkter eller tjenester som har som formål å generere overskudd for NRK:

a) Annonser/reklame

b) E-handel

c) Sponsing

d) Varehandel/salg av spin-off-produkter