For kommuner

Mal for anleggsrapportering, oppskrift på å ta ut anleggslister fra systemet og mal for oversendelsesbrev.

Oppdatering av anleggsregisteret

For kommuner

Mal for rapport til fylkeskommunen: word og opendocument

Mal for vedlegg om sletting av anlegg: word og opendocument

Oppskrift på uttrekk av anleggslister (.pdf)

Veiledning til årets oppdatering (2015) (.pdf)

Brukermanual (oppdatert november 2015) (.pdf)

For fylkeskommuner

Mal for rapport til departementet: word og opendocument

Brevmal for oversendelse av spillemiddelsøknader til fylkeskommunen

Oversendelsesbrev: 
bokmål word og opendocument 
nynorsk word og opendocument