Idrettsanlegg.no

Publikasjoner og informasjon om idrettsanlegg.

Aktuelt nå

Illustrasjon for statsbudsjettet 2019

Statsbudsjettet 2019:

Ressurssenteret for eigenorganisert idrett og fysisk aktivitet blir styrka

Tverga – ressurssenteret for eigenorganisert idrett og fysisk aktivitet vil bli tildelt 2 millionar over statsbudsjettet i tillegg til 3 millionar frå spelemidla. Tverga skal leggje til rette for aktivitet over heile landet.

""

Nytt ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet

Landsforeningen Ungdom og Fritid og Oslo Skateboardforening etablerer i fellesskap et ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Senteret skal bidra til økt aktivitet over hele landet.

Gruppebilde foran X Games arenaen på Fornebu

18 millionar til X Games 2019

Regjeringa gjer framlegg om å tildele 3 millionar kroner til X Games 2019 i revidert nasjonalbudsjett i tillegg til ei tilsegn på 15 millionar kroner.

Kontakt

Avdeling for sivilsamfunn og idrett

Telefon: 22 24 80 64
Adresse: Postboks 8030 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Til toppen