Idrettsanlegg.no

Publikasjoner og informasjon om idrettsanlegg.

Kalkulator, papir og briller.

Tilskudd til idrettsanlegg

Informasjon, søknadsskjemaer og regnskapsskjemaer finnes på nettsiden Anleggsregisteret.

Illustrasjonsbilde som viser noen av publikasjonene om idrett

Publikasjoner om idrettsanlegg

Her er en oversikt over publikasjoner om idrettsanlegg fra Kultur- og likestillingsdepartementet.