Idrettsanlegg.no

Publikasjoner og informasjon om idrettsanlegg.

Illustrasjonsbilde som viser noen av publikasjonene om idrett

Publikasjoner om idrettsanlegg

Her er en oversikt over publikasjoner om idrettsanlegg fra Kulturdepartementet.

Aktuelt nå

""

Statsbudsjettet 2018

Idrettslag får 185 millionar kroner til bygging av idrettsanlegg

Regjeringa foreslår ei løyving på 185 millionar kroner til meirverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Beløpet er 14 millionar kroner høgare enn i 2017 då det er løyva 170,9 millionar kroner.

Nærbilde av føtter på skatebrett

Tilskot til aktivitetsparkar i Nedre Eiker, Kongsvinger og Trondheim

Kulturdepartementet gir til saman drygt 11,8 millionar til tre aktivitetsparkar for eigenorganisert aktivitet. Anlegga er lokalisert i Nedre Eiker, Kongsvinger og Trondheim.

Linda Hofstad Helleland, Ola Elvestuen og Terje Håkonsen i skatehallen Skur 13 i Oslo.

Utlysning av nytt ressurssenter for egenorganisert aktivitet

Kulturdepartementet utlyser i dag midler til etablering og drift av et ressurssenter for egenorganisert idrett. Senteret skal være en ressurs for egenorganisert fysisk aktivitet utenfor rammene av den organiserte idretten. Kulturminister Linda Hofstad Helleland offentliggjorde nyheten sammen med Ola Elvestuen.

Kontakt

Avdeling for sivilsamfunn og idrett

Telefon: 22 24 80 64
Adresse: Postboks 8030 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo