Idrettsanlegg.no

Publikasjoner og informasjon om idrettsanlegg.

Illustrasjonsbilde som viser noen av publikasjonene om idrett

Publikasjoner om idrettsanlegg

Her er en oversikt over publikasjoner om idrettsanlegg fra Kulturdepartementet.

Aktuelt nå

Illustrasjon for statsbudsjettet 2019

Statsbudsjettet 2019:

Ressurssenteret for eigenorganisert idrett og fysisk aktivitet blir styrka

Tverga – ressurssenteret for eigenorganisert idrett og fysisk aktivitet vil bli tildelt 2 millionar over statsbudsjettet i tillegg til 3 millionar frå spelemidla. Tverga skal leggje til rette for aktivitet over heile landet.

""

Nytt ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet

Landsforeningen Ungdom og Fritid og Oslo Skateboardforening etablerer i fellesskap et ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Senteret skal bidra til økt aktivitet over hele landet.

Gruppebilde foran X Games arenaen på Fornebu

18 millionar til X Games 2019

Regjeringa gjer framlegg om å tildele 3 millionar kroner til X Games 2019 i revidert nasjonalbudsjett i tillegg til ei tilsegn på 15 millionar kroner.

Kontakt

Avdeling for sivilsamfunn og idrett

Telefon: 22 24 80 64
Adresse: Postboks 8030 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Til toppen