Idrettsanlegg.no

Publikasjoner og informasjon om idrettsanlegg.

Kalkulator, papir og briller.

Tilskudd til idrettsanlegg

Informasjon, søknadsskjemaer og regnskapsskjemaer finnes på nettsiden Anleggsregisteret.

Illustrasjonsbilde som viser noen av publikasjonene om idrett

Publikasjoner om idrettsanlegg

Her er en oversikt over publikasjoner om idrettsanlegg fra Kulturdepartementet.

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2021:

2250 millionar kroner i stimuleringsordningar til kultur, frivilligheit og idrett

07.10.2020: Målet for regjeringa er å bidra til at kulturlivet, frivilligheita og idretten skal klare seg gjennom krisa vi no står i. Regjeringa foreslår derfor å løyve 2250 millionar kroner i stimuleringsmiddel til kultur, frivilligheit og idrett i samband med covid-19-utbrotet.

Nesten 600 millioner kroner til frivilligheten og idretten

05.10.2020: I dag blir det betalt ut nesten 600 millioner kroner til dem som har søkt støtte fra regjeringens kompensasjonsordning for betydelige inntektsbortfall for idretten og frivillige organisasjoner.

På løpebanen på Bislett. Statsråden står foran de andre og snakker i mikrofon.

Utvalget "Rasisme i idretten" overleverte tiltaksliste til idretten og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

07.09.2020: På Bislett stadion mandag overleverte utvalgets leder Marco Elsafadi en liste på fem hovedpunkter til Raja og idrettspresident Berit Kjøll.