Idrettsanlegg.no

Informasjon om spillemiddelsøknader og anleggssøk.

Kalkulator, papir og briller.

Søknads- og regnskapsskjema

Elektroniske søknadsskjemaer for spillemidler til lokale kulturbygg.

Nærbilde av friidrettsbane for løping.

Om nytt anleggsregister

Her finner du informasjon om ny søknadsportal og nytt anleggsregister som kommer i oktober 2017

Illustrasjonsbilde som viser noen av publikasjonene om idrett

Publikasjoner om idrettsanlegg

Her er en oversikt over publikasjoner om idrettsanlegg fra Kulturdepartementet.

Aktuelt nå

" "

Full momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg

- For fjerde år på rad sørgjer regjeringa for full kompensasjon. Eg er glad for at vi også i år har fått til denne viktige satsinga. Anlegg er det viktigaste verkemiddelet for at fleire kan drive idrett og fysisk aktivitet, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Statsrådene Linda Hofstad Helleland, Bent Høie og Solveig Horne sitter i trapp

Styrka satsing på eigenorganisert aktivitet

Regjeringa har fordelt spelemidla til idrettsformål for 2017. Fordelinga vil mellom anna gje styrka satsing på eigenorganisert aktivitet.

Statsrådene Linda Hofstad Helleland, Bent Høie og Solveig Horne i kajakk

2 597 millioner kroner til idrettsformål i 2017

Regjeringen har fordelt 2 597 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål for 2017. Beløpet er 175 millioner kroner høyere enn i 2016.

Kontakt

Avdeling for sivilsamfunn og idrett

Telefon: 22 24 80 64
Adresse: Postboks 8030 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo