Idrettsanlegg.no

Informasjon om spillemiddelsøknader og anleggssøk.

Kalkulator, papir og briller.

Søknads- og regnskapsskjema

Elektroniske søknadskjemaer for kompensasjon av merverdiavgift og spillemidler til idrettsanlegg.

Nærbilde av friidrettsbane for løping.

Idrettsanleggsregisteret

Registeret gir blant annet opplysninger om anleggsnavn, anleggsnummer, anleggseier, og -driver, anleggsklasse, anleggskategori, anleggstype, byggeår, måldata og kartkoordinater.

Globus med forstørrelsesglass foran.

Temakart

Denne siden viser statistikk om idrettsanlegg og spillemidler aggregert per fylke. Statistikk presenteres på 2 forskjellige måter ved hjelp av tematiserte kart og tabelloversikt.

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2016:

Frivilligheten styrkes - økning i mva-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

42,9 millioner kroner mer i momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Gutter spiller fotball ute på kunstgressbane.

Hovedfordeling av spillemidlene til idrettsformål i 2015:

Over 1 milliard kroner til bygging av idrettsanlegg

Kulturdepartementet har besluttet å fordele 2 263 millioner kroner til idrettsformål i 2015. Beløpet er 403 millioner kroner høyere enn i 2014. Årets fordeling av spillemidler innebærer en betydelig styrking av rammebetingelsene for lokalidretten i Norge.

Liten gutt går med ryggen til fotografen på en friidrettsbane. Gutten holder et målflagg i hånden.

Hovedfordeling av spillemidlene til idrettsformål i 2015:

Regjeringen senker terskelen for å delta i idretten

Å senke terskelen for barn og unges deltakelse i idrett og fysisk aktivitet er en av hovedprioriteringene i årets fordeling av spillemidler.

Kontakt

Idrettsavdelinga

Telefon: 22 24 80 64
Adresse: Postboks 8030 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,