Idrettsanlegg.no

Publikasjoner og informasjon om idrettsanlegg.

Illustrasjonsbilde som viser noen av publikasjonene om idrett

Publikasjoner om idrettsanlegg

Her er en oversikt over publikasjoner om idrettsanlegg fra Kulturdepartementet.

Aktuelt nå

""

Nytt ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet

Landsforeningen Ungdom og Fritid og Oslo Skateboardforening etablerer i fellesskap et ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Senteret skal bidra til økt aktivitet over hele landet.

""

Statsbudsjettet 2018

Idrettslag får 185 millionar kroner til bygging av idrettsanlegg

Regjeringa foreslår ei løyving på 185 millionar kroner til meirverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Beløpet er 14 millionar kroner høgare enn i 2017 då det er løyva 170,9 millionar kroner.

Nærbilde av føtter på skatebrett

Tilskot til aktivitetsparkar i Nedre Eiker, Kongsvinger og Trondheim

Kulturdepartementet gir til saman drygt 11,8 millionar til tre aktivitetsparkar for eigenorganisert aktivitet. Anlegga er lokalisert i Nedre Eiker, Kongsvinger og Trondheim.

Kontakt

Avdeling for sivilsamfunn og idrett

Telefon: 22 24 80 64
Adresse: Postboks 8030 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo