Idrettsanlegg.no

Informasjon om spillemiddelsøknader og anleggssøk.

Kalkulator, papir og briller.

Søknads- og regnskapsskjema

Elektroniske søknadskjemaer for kompensasjon av merverdiavgift og spillemidler til idrettsanlegg.

Nærbilde av friidrettsbane for løping.

Idrettsanleggs- registeret

Registeret gir blant annet opplysninger om anleggsnavn, anleggsnummer, anleggseier, og -driver, anleggsklasse, anleggskategori, anleggstype, byggeår, måldata og kartkoordinater.

Illustrasjonsbilde som viser noen av publikasjonene om idrett

Publikasjoner om idrettsanlegg

Her er en oversikt over publikasjoner om idrettsanlegg fra Kulturdepartementet.

Aktuelt nå

Utbetaling av merverdiavgifts- kompensasjon for idrettsanlegg

Lotteri- og stiftelsestilsynet utbetaler denne uken merverdiavgiftskompensasjon for bygging av idrettsanlegg. Samlet beløp til utbetaling er kr 191 862 328. Dette gir 99,8 % innvilgelse av samlet godkjent søknadsbeløp i 2016.

Gutter spiller fotball ute på kunstgressbane.

2 422 millioner kroner til idrettsformål

Regjeringen har i dag fordelt 2 422 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål for 2016. Beløpet er 159 millioner kroner høyere enn i 2015.

9,3 mill kroner til ny hall ved Olympiatoppen/ Toppidrettssenteret

Gjennom spillemidlene til idrettsformål fordeles det 9,3 millioner kroner over to år til en midlertidig hall ved Toppidrettssenteret. Halvparten av beløpet fordeles i år. I tillegg fordeles 2,3 millioner kroner til rehabiliteringstiltak ved Toppidrettssenteret.

Kontakt

Avdeling for sivilsamfunn og idrett

Telefon: 22 24 80 64
Adresse: Postboks 8030 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo