Idrettsanlegg.no

Publikasjoner og informasjon om idrettsanlegg.

Aktuelt nå

""

Nytt ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet

Landsforeningen Ungdom og Fritid og Oslo Skateboardforening etablerer i fellesskap et ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Senteret skal bidra til økt aktivitet over hele landet.

""

Revidert nasjonalbudsjett:

100 millionar i auke til idrettsanlegg

I revidert nasjonalbudsjett for 2018 gjer regjeringa framlegg om ei tilleggsløyving på 100 millionar kroner til meirverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Denne løyvinga vil truleg gje tilnærma full kompensasjon av det godkjente søknadsbeløpet i 2018.

Gruppebilde foran X Games arenaen på Fornebu

18 millionar til X Games 2019

Regjeringa gjer framlegg om å tildele 3 millionar kroner til X Games 2019 i revidert nasjonalbudsjett i tillegg til ei tilsegn på 15 millionar kroner.

Kontakt

Avdeling for sivilsamfunn og idrett

Telefon: 22 24 80 64
Adresse: Postboks 8030 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Til toppen