Idrettsanlegg.no

Publikasjoner og informasjon om idrettsanlegg.

Kalkulator, papir og briller.

Tilskudd til idrettsanlegg

Artikkel

Informasjon, søknadsskjemaer og regnskapsskjemaer finnes på nettsiden Anleggsregisteret.

Illustrasjonsbilde som viser noen av publikasjonene om idrett

Publikasjoner om idrettsanlegg

Artikkel

Her er en oversikt over publikasjoner om idrettsanlegg fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Illustrasjonsbilde med forsiden av bestemmelsene.

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022

Reglement 15.06.2022

For tildelinger i 2023 (V-0732 B)

Kontakt

Avdeling for sivilsamfunn og idrett

Telefon: 22 24 80 64
Adresse: Postboks 8030 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo