Idrettsanleggsregisteret

Idrettsanleggsregisteret ble opprettet i 1992 for å kartlegge og holde løpende oversikt over idrettsanlegg i Norge samt for oversikt over tildelinger av spillemidler til idrettsanlegg.

Registeret gir blant annet opplysninger om anleggsnavn, anleggsnummer, anleggseier, og -driver, anleggsklasse, anleggskategori, anleggstype, byggeår, måldata og kartkoordinater.

Søk etter anlegg og tildelinger 

Sanntidssøk i registeret Via søket vil en kunne finne anlegg med tilhørende detaljer, samt eventuelle spillemiddeltildelinger til anlegget sortert etter tildelingsår. Kommuner gjør oppdateringer i registeret for anlegg innen sine egne kommuner. Dersom man finner feil, eller det mangler opplysninger, kan meldinger om dette gis til idrettsansvarlig i kommunen.

API og nedlasting av komplett datasett

Anleggsregisteret er også tilgjengeliggjort på Difis datahotell for åpne offentlige data i Norge, hvor man kan gjøre automatiserte oppslag i registeret via et API (CSV/JSON(P)/YAML/XML) eller laste ned komplett datasett i CSV-format til bruk i for eksempel Excel.
Idrettsanleggsregisteret på data.norge.no Datasettet på datahotellet oppdateres på årlig basis.