Om nytt anleggsregister

I oktober 2017 vil Kulturdepartementet i samarbeid med Lotteri- og stiftelsestilsynet lansere et nytt system for søknadsskjema og anleggsregister for tilskuddsordningene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, for løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, og for lokale kulturbygg.

Den nye portalen vil bli tilgjengelig på www.anleggsregisteret.no, men en vil også komme dit gjennom den eksisterende adressen www.idrettsanlegg.no.

Søknadsskjemaer for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, og for løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, vil gjøres tilgjengelig 1. oktober. Før denne datoen kan man ikke sende inn søknader til disse ordningene. Søknadsskjema for tilskudd til lokale kulturbygg/kulturarenaer gjøres tilgjengelig 1. desember.

Søk etter anlegg og uthenting av data fra anleggsregisteret vil igjen bli tilgjengelig 1. oktober.

Kulturdepartementet tilstreber å distribuere informasjon om endringer og veiledning til utfylling av de nye søknadsskjemaene til potensielle søkere, gjennom kommuner og fylkeskommuner samt gjennom organisasjoner som er godkjent for tilskudd.

For kommunale og fylkeskommunale saksbehandlere vil også nytt fagsystem for behandling av søknader gjøres tilgjengelig samtidig. Informasjon om det nye fagsystemet vil distribueres av Kulturdepartementet til kommuner og fylkeskommuner, og tilbud om opplæring i det nye systemet vil gis via fylkesvise arrangementet i regi de respektive fylkeskommuner.