Nytt anleggsregister

2. oktober 2017 lanserte Kulturdepartementet i samarbeid med Lotteri- og stiftelsestilsynet et nytt system for søknadsskjema og anleggsregister for tilskuddsordningene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, for løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, og for lokale kulturbygg.

Den nye portalen er tilgjengelig på www.anleggsregisteret.no