Søknads- og regnskapsskjema

Elektroniske søknadsskjemaer for spillemidler til lokale kulturbygg.

Fristen for søknader om kompensasjon for mva. er passert.

Fristen for søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i 2017 er passert. Nye søknader kan ikke leveres før 1. oktober 2017.

Spillemiddeltilskudd til kulturbygg

Tilskudd til kulturbygg er desentralisert og fordelingen er bemyndiget de enkelte fylkeskommuner. Søkere bes ta kontakt med sin fylkeskommune for opplysninger om frister og vilkår knyttet til kulturbyggordningen.

Brukerveiledning og sjekklister

 

 

Skjemaer