Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer

Informasjon og kriterier for ny tilskuddsordning til nyskapende aktivitetsarenaer.

Kulturdepartementet ønsker å bidra til nye ideer om, og etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Departementet vil derfor bidra med finansiering av prosjekter som har høy funksjonell kvalitet og en utforming som kan inspirere den fremtidige utviklingen av aktivitetsanlegg, og skape nye og bedre muligheter for fysisk aktivitet.

Søknader sendes elektronisk til Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no. Søknaden merkes "Nyskapende aktivitetsarenaer 2017".

I søknaden må det vises til oppfyllelse av vedlagte kriterier.

Søknader behandles etter hvert som de kommer inn. Det må påregnes inntil to måneders behandlingstid. Søknader kan ikke behandles før de er fullstendige.