Innspel til museumsmeldinga

Departementet ynskjer å invitera alle som har interesse av det til å levera skriftlege innspel til meldinga.

Innspel kan sendast til postmottak@kud.dep.no og merkast med "Innspel museumsmelding"

Frist for innspel til meldingsarbeidet var 1. mars 2020.

Merk at alle innspel er offentlege, jf. offentleglova. Departementet journalfører innspela og vil publisere dei her på regjeringa.no. Vi les alle innspel vi får, men vi har ikkje anledning til å svare på kvart enkelt innspel.

Mottatte innspel

Arkivforbundet (.pdf)

Bergen kommune (.pdf)

Bymuseet i Bergen (.pdf)

Forbundet for norske museumsvenner (FNM) (.pdf)

Forskerforbundet (.pdf)

ICOMs arbeidsgruppe om bærekraft (.pdf)

Jernbanedirektoratet (.pdf)

Kraftmuseet (.pdf)

Kulturforbundet i Delta (.pdf)

Kulturhistorisk museum - UiO (.pdf)

Mjøsmuseet (.pdf)

Musea i Sogn og Fjordane (MiSF) (.pdf)

Museene i Akershus - MiA (.pdf)

Museene i Sør-Trøndelag (.pdf)

Museum Stavanger AS (MUST) (.pdf)

Museum Vest (.pdf)

Museumssenteret i Hordaland (MuHo) (.pdf)

Norges Bygdekvinnelag (.pdf)

Norges Husflidslag (.pdf)

Norges kulturvernforbund (.pdf)

Norges Linforening (.pdf)

Norges museumsforbund (.pdf)

Norges museumforbund (Innspill til diskusjonen om en mulig museumslov) (.pdf)

Norges museumsforbund - Seksjon for forskning (.pdf) 

Norsk Forening for Fartøyvern (.pdf)

Norsk jernbanemuseum (.pdf)

Norsk Luftfartsmuseum (.pdf)

Norsk senter for folkemusikk og folkedans (.pdf)

Nynorsk kultursentrum (.pdf)

Oslo Museum (.pdf)

Perspektivet Museum (.pdf)

Preus museum (.pdf)

Regionmusea i Rogaland (.pdf)

RiddoDuottarMuseat - Stiftelsen for de samiske museene i Vest-Finnmark (.pdf)

Rogaland fylkeskommune (.pdf)

Ryfylkemuseet (.pdf)

Saemien Sijte - Sørsamisk museum og kultursenter (.pdf)

Sámi Museasearvi /Samisk museumslag (.pdf)

Skeivt arkiv (.pdf)

Slekt og Data (.pdf)

Stavanger kommune (.pdf)

Stiftelsen Buskerudmuseet (.pdf)

Stiftelsen Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida/Teän da Va’rjjel Mu’zeisiida (.pdf)

Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum (.pdf)

Stiklestad Nasjonale Kultursenter (.pdf)

Temte Gård og Bygdesamling (.pdf)

Troms og Finnmark fylkeskommune (.pdf)

Trøndelag fylkeskommune (.pdf)

Universitets- og høgskolerådet (UHR-Museum) (.pdf)

Varanger museum IKS (.pdf)

Várdobáiki samiske museum (.pdf)

Vegard Rødseth Tokheim (.pdf)

Vest-Agder-museet IKS (.pdf)

Vestfoldmuseene IKS (.pdf)

Øvre Eiker kommune (.pdf)