Regionale dialogmøte med museumssektoren

Departementet vil i samband med meldingsarbeidet vera i dialog med museumssektoren gjennom regionvise dialogmøte.

På desse møta skal musea, fylkeskommunane, Kulturdepartementet og Kulturrådet diskutera spesifikke problemstillingar knytte til kvar region. Møta vert arrangert av Norsk kulturråd i denne rekkjefylgja:

Region

Tid

Sted

Nordland

27.05.

Bodø

Troms og Finnmark

28.05.

Tromsø - fylkeshuset

Trøndelag

20.06.

Trondheim

Møre og Romsdal

19.09.

Molde

Vestland

17.09.

Bergen

Rogaland

18.09.

Stavanger

Agder

08.10.

Kristiansand

Vestfold og Telemark

09.10.

Skien

Innlandet

10.10.

Hamar

Viken

15.10.

Oslo

Oslo

16.10.

Oslo

Sjå nettsida til Kulturrådet for meir informasjon om møta