Arbeidet med barne- og ungdomskulturmelding

Regjeringen har igangsatt arbeidet med en barne- og ungdomskulturmelding, hvor kulturskole skal inngå. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider om meldingen, som etter planen legges frem våren 2021.

Fra barneforestillingen Mørkemodig. En ungdom og fire mindre barn sitter rundt en diskokule i mørket. Ett av barna lyser på diskokulen med en lommelykt.

Bakgrunn og mål for arbeidet

Granavollplattformen slår fast at regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur.

Illustrasjon/tegning av ulike kulturinnslag som korps, kino, dans, maling, kunstgalleri m.m.

Barn og unges deltagelse

Barn og unge medvirker i arbeidet med meldingen.

To ungdommer, gutt og jente i et radiostudio.

Innspill og kunnskapsgrunnlag

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet har fått mange innspill fra relevante aktører.

Tre ungdommer danser med masker på en scene

Kulturskolen

En styrket kulturskole for fremtiden er et viktig tema i stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur.

Aktuelt nå

Ung jente ser på et nettbrett

Medietilsynet inviterer til innspelmøte om trygg digital oppvekst

I samband med arbeidet med ei kulturmelding for barn og unge, der målet er å sikre best mogeleg kunst og kultur for barn og unge, arrangerer Medietilsynet eit innspelsmøte om trygg digital oppvekst 30. oktober.

Grande og Sanners innspill til barne- og ungdoms-kulturmeldingen

Se tekstet versjon av innspillene som kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner holdt under innspillsmøtet i Oslo 25. september 2019.

Nett-tv

Ni personer sitter rundt et møtebord med papirer og nettbrett.

Innspillsmøte 25. september

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterte til innspillsmøte om barne- og ungdomskulturmeldingen onsdag 25. september 2019. Du kan se opptak fra hele møtet her.