Arbeidet med barne- og ungdomskulturmeldingen

For første gang i historien har en norsk regjering lagt fram en melding med en helhetlig politikk om kunst og kultur for, av og med barn og unge. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet har samarbeidet om meldingen som ble lagt frem 19. mars 2021.

Illustrasjon av flere meldinger i en bunke

Meld. St. 18 (2020-2021)

Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge.

19.03.2021: Hele 1000 barn og unge har bidratt inn i arbeidet med å forme fremtidens politikk på feltet og innspillene har vært retningsgivende i arbeidet med meldingen.

Fra barneforestillingen Mørkemodig. En ungdom og fire mindre barn sitter rundt en diskokule i mørket. Ett av barna lyser på diskokulen med en lommelykt.

Bakgrunn og mål for arbeidet

Granavollplattformen slår fast at regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur.

Illustrasjon/tegning av ulike kulturinnslag som korps, kino, dans, maling, kunstgalleri m.m.

Barn og unges deltagelse

Barn og unge medvirker i arbeidet med meldingen.

To ungdommer, gutt og jente i et radiostudio.

Innspill og kunnskapsgrunnlag

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet har fått mange innspill fra relevante aktører.

Tre ungdommer danser med masker på en scene

Kulturskolen

En styrket kulturskole for fremtiden er et viktig tema i stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur.

Aktuelt nå

Nett-tv

Se sendingen her

Regjeringen lanserer Norges første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur

19.03.2021: For første gang i historien legger en norsk regjering fram en melding om kunst og kultur for, av og med barn og unge. Hele 1000 barn og unge har bidratt inn i arbeidet med å forme fremtidens politikk på feltet og innspillene har vært retningsgivende i arbeidet med meldingen.

Ung jente ser på et nettbrett

Medietilsynet inviterer til innspelmøte om trygg digital oppvekst

I samband med arbeidet med ei kulturmelding for barn og unge, der målet er å sikre best mogeleg kunst og kultur for barn og unge, arrangerer Medietilsynet eit innspelsmøte om trygg digital oppvekst 30. oktober.

Grande og Sanners innspill til barne- og ungdoms-kulturmeldingen

Se tekstet versjon av innspillene som kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner holdt under innspillsmøtet i Oslo 25. september 2019.

Nett-tv

Ni personer sitter rundt et møtebord med papirer og nettbrett.

Innspillsmøte 25. september

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterte til innspillsmøte om barne- og ungdomskulturmeldingen onsdag 25. september 2019. Du kan se opptak fra hele møtet her.