Arbeidet med barne- og ungdomskulturmelding

Regjeringen har igangsatt arbeidet med en barne- og ungdomskulturmelding, hvor kulturskole skal inngå. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider om meldingen, som etter planen legges frem høsten 2020.

Fra barneforestillingen Mørkemodig. En ungdom og fire mindre barn sitter rundt en diskokule i mørket. Ett av barna lyser på diskokulen med en lommelykt.

Bakgrunn og mål for arbeidet

Granavollplattformen slår fast at regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur.

Illustrasjon/tegning av ulike kulturinnslag som korps, kino, dans, maling, kunstgalleri m.m.

Barn og unges deltagelse

Barn og unge medvirker i arbeidet med meldingen.

To ungdommer, gutt og jente i et radiostudio.

Innspill og kunnskapsgrunnlag

Vi ønsker innspill til barne- og ungdomskulturmeldingen.

Tre ungdommer danser med masker på en scene

Kulturskolen

En styrket kulturskole for fremtiden er et viktig tema i stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur.

Nett-tv

Ni personer sitter rundt et møtebord med papirer og nettbrett.

Innspillsmøte 25. september

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer til innspillsmøte om barne- og ungdomskulturmeldingen onsdag 25. september hos Riksteatret i Oslo. Påmelding innen 4. september.

Grande og Sanners innspill til barne- og ungdoms-kulturmeldingen

Se tekstet versjon av innspillene som kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner holdt under innspillsmøtet i Oslo 25. september 2019.

Til toppen