Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innspill og kunnskapsgrunnlag

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet har fått mange innspill fra relevante aktører.

Bakgrunn for innspill

Frist for skriftlige innspill var 1. oktober 2019.

I innspillene ble det bedt om en beskrivelse av utfordringer, arbeidsdeling- og samarbeid på feltet og forslag til konkrete tiltak.

I arbeidet med Kulturmeldingen mottok Kulturdepartementet en stor mengde skriftlige innspill. Mange av disse handler også om barne- og ungdomskultur. Disse vil bli tatt med som innspill til barne- og ungdomskulturmeldingen.

Innspillsmøte

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet arrangerte innspillsmøte i Oslo 25. september.

Opptak fra innspillsmøtet kan du se her 

Kunnskapsgrunnlag

Kulturmeldingen understreker at kulturpolitikken må bygge på solid kunnskap om kultursektoren, hvilke utviklingstrekk og utfordringer vi står overfor, og hvordan virkemidler fungerer. Dette gjelder ikke minst kulturpolitikken som gjelder barn og unge.

På oppdrag fra Kulturdepartementet skal Telemarksforskning foreta en kunnskapsgjennomgang og analyse av barne- og ungdomskultur som del av hverdagslivet til barn og unge. De skal også foreta en kartlegging og analyse av barne- og ungdomskultur som et politikkområde på lokalt og regionalt nivå, med en gjennomgang av sentrale virkemidler og tiltak. Oppdraget skal videre bidra til å belyse samarbeidet og samspillet mellom ulike aktører lokalt og regionalt i arbeidet for å legge til rette for barn- og unges kunst- og kulturaktiviteter.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Telemarksforsking sammen med NTNUs Institutt for pedagogikk framskaffet et kunnskapsgrunnlag om norske kulturskoler. Rapporten "Kultur + skole = sant" ble overlevert i september 2019 

Mottatte skriftlige innspill:

Agenda X (.pdf)

Akershus fylkeskommune (.pdf)

Akershus Teater (.pdf)

AKKS (.pdf)

Amandus - Lillehammer Internasjonale Studentfilmfestival (.pdf)

Arbeidsgiverforeningen Spekter (.pdf)

Aust-Agder fylkeskommune (.pdf)

Balansekunst (.pdf)

BandOrg (.pdf)

Barratt Due musikkinstitutt (.pdf)

Bergen kommune (.pdf)

Bokhandlerforeningen (.pdf)

Buskerud fylkeskommune (.pdf)

Cirka Teater AS (.pdf)

Creo - forbundet for kunst og kultur (.pdf)

De norske cinematekene (.pdf)

Den norske forfatterforeningen (.pdf)

Den norske forleggerforeningen (.pdf)

Den Norske Opera & Ballett (.pdf)

Det Andre Teatret (.pdf)

Det Norske Teatret (.pdf)

Dybwikdans (.pdf)

Fagforbundet (.pdf)

Felles innspill fra nasjonale ungdomsensembler (.pdf)

Festspillene i Nord-Norge (.pdf)

Film & Kino (.pdf)

Finnmark fylkeskommune (.pdf)

FONO (.pdf)

Foreningen !les (.pdf)

Friluftsrådenes Landsforbund (.pdf)

Grafill Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon (.pdf)

Hedmark fylkeskommune (.pdf)

Hordaland fylkeskommune (.pdf)

Hyperion - Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser (.pdf)

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) (.pdf)

Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) (.pdf)

Jeunesses Musicales (.pdf)

KANDU (.pdf)

Kilden teater og konserthus (.pdf)

Kirkerådet (.pdf)

Kloden (.pdf)

Kommunesektorens organisasjon (.pdf)

Krafttak for sang (.pdf)

Kulturforbundet i Delta (.pdf)

Kulturrådet (.pdf)

Kulturtanken (.pdf)

Kunst i skolen (.pdf)

Kunstnernettverket (.pdf)

Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK) (.pdf)

Leser søker bok (.pdf)

Mediebarn (.pdf)

Mediepedagogene og Nasjonal digital læringsarena NDLA (.pdf)

Miniøya (.pdf)

Munchmuseet (.pdf)

Musikk i skolen (.pdf)

Musikkselskapet Harmonien (.pdf)

Musikkutstyrsordningen (.pdf)

Møre og Romsdal fylkeskommune (.pdf)

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (.pdf)

Nordic Screens Nordic Family (.pdf)

Nordland fylkeskommune (.pdf)

Noregs Mållag (.pdf)

Noregs Ungdomslag (.pdf)

Norges Bygdekvinnelag (.pdf)

Norges Kulturvernforbund (.pdf)

Norges Museumsforbund (.pdf)

Norges Musikkorps Forbund (.pdf)

Norsk Audiovisuell oversetterforening (.pdf)

Norsk barnebokinstitutt (.pdf)

Norsk Bibliotekforening (.pdf)

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (.pdf)

Norsk Forening for Musikkterapi (.pdf)

Norsk friluftsliv (.pdf)

Norsk jazzforum (.pdf)

Norsk kulturforum (.pdf)

Norsk kulturskoleråd (.pdf)

Norsk litteraturfestival Pegasus (.pdf)

Norsk Luftsfartsmuseum (.pdf)

Norsk Målungdom (.pdf)

Norsk Oversetterforening (.pdf)

Norsk sceneinstruktørforening (.pdf)

Norsk scenekunstbruk (.pdf)

Norsk teater- og orkesterforening (.pdf)

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (.pdf)

Norske Billedkunstnere (NBK) (.pdf)

Norske Dansekunstnere (.pdf)

Norske Filmregissører (.pdf)

Norske kulturhus (.pdf)

Norske Kunsthåndverkere (.pdf)

Nynorsk kultursentrum (.pdf)

Nynorsksenteret (.pdf)

Oppland fylkeskommune (.pdf)

Oslo Bispedømme (.pdf)

Oslo kommune (.pdf)

Perspektivet Museum (.pdf)

Porsgrunn kommune (.pdf)

Praksis Teen Advisory Board (.pdf)

Redd Barna (.pdf)

Rom for Dans (.pdf)

Sagliocco Ensamble AS (.pdf)

Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF) (.pdf)

Samovarteateret (.pdf)

Seanse - senter for kunstproduksjon (.pdf)

Senter for talentutvikling Barratt Due (.pdf)

Skapia (.pdf)

Sogn og Fjordane fylkeskommune (.pdf)

Språkrådet (.pdf)

Stiftelsen danse- og teatersentrum (.pdf)

Stiftelsen Fargespill (.pdf)

Stiftelsen Festivalkontoret (.pdf)

Stiftelsen Skjærgårdsgospel og Skjærgårds LIVE (.pdf)

Stiftelsen Teater Joker (.pdf)

Stiftelsen TekstLab (.pdf)

Stopp Hatprat (.pdf)

Syngende barnehage (.pdf)

Sørnorsk jazzsenter og Østnorsk jazzsenter (.pdf)

Talent Norge (.pdf)

Teateret Vårt og Brageteateret (.pdf)

Tenthaus Oslo (.pdf)

The Power of Glesbygd (.pdf)

Tigerstadteateret (.pdf)

Tromsø kommune (.pdf)

Trondheim kommune (.pdf)

Trondheim Symfoniorkester & Opera (.pdf)

Trøndelag fylkeskommune (.pdf)

Tverga (.pdf)

Ung Kultur Møtes (UKM) (.pdf)

Ungdom og Fritid (.pdf)

Unge funksjonshemmede (.pdf)

Universitetet i Agder (.pdf)

Vega Scene (.pdf)

Vest-Agder-museet (.pdf)

Vestfold og Telemark fylkeskommune (.pdf)

Viken filmsenter AS, E6 Østfold Medieverksted, Mediefabrikken (.pdf)

Ås kommune (.pdf)

 

 

Til toppen