Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innspill og kunnskapsgrunnlag

Vi ønsker innspill til barne- og ungdomskulturmeldingen.

Skriftlige innspill

Har du innspill kan disse sendes til bukm@kud.dep.no, innen 1. oktober 2019. Innspill merkes med "Innspill barne- og ungdomskulturmelding". Innspillene vil bli sendt til både Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Vi ber om at innspillene er korte og poengterte (maks tre sider), gjerne med en beskrivelse av utfordringer, arbeidsdeling- og samarbeid på feltet og forslag til konkrete tiltak.

Alle innlegg er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli journalført i begge departementene. Innleggene vil bli lagt ut her på regjeringen.no

I arbeidet med Kulturmeldingen mottok Kulturdepartementet en stor mengde skriftlige innspill. Mange av disse handler også om barne- og ungdomskultur. Disse vil bli tatt med som innspill til barne- og ungdomskulturmeldingen.

Innspillsmøte 25. september 2019

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer til innspillsmøte om barne- og ungdomskulturmeldingen onsdag 25. september kl. 11-15 hos Riksteatret, Gullhaug Torg 2B, Oslo.

Inviterte er organisasjoner, institusjoner og andre som ønsker å gi innspill til fremtidens barne- og ungdomskulturpolitikk. Det er plass til 90 deltakere, så vi ber om at det kun meldes på én person per organisasjon. Dersom det blir for mange påmeldte vil som hovedregel plassene gå til de som melder seg på først, men med anledning til å fordele plassene slik at vi sikrer en bredde i deltakerne.

Påmelding sendes bukm@kud.dep.no innen onsdag 4. september. E-posten merkes "Påmelding innspillsmøte".

Har du ikke anledning til å komme, mottar vi gjerne skriftlig innspill. 

Kunnskapsgrunnlag

Kulturmeldingen understreker at kulturpolitikken må bygge på solid kunnskap om kultursektoren, hvilke utviklingstrekk og utfordringer vi står overfor, og hvordan virkemidler fungerer. Dette gjelder ikke minst kulturpolitikken som gjelder barn og unge.

På oppdrag fra Kulturdepartementet skal Telemarksforskning foreta en kunnskapsgjennomgang og analyse av barne- og ungdomskultur som del av hverdagslivet til barn og unge. De skal også foreta en kartlegging og analyse av barne- og ungdomskultur som et politikkområde på lokalt og regionalt nivå, med en gjennomgang av sentrale virkemidler og tiltak. Oppdraget skal videre bidra til å belyse samarbeidet og samspillet mellom ulike aktører lokalt og regionalt i arbeidet for å legge til rette for barn- og unges kunst- og kulturaktiviteter.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet skal Telemarksforsking sammen med NTNUs Institutt for pedagogikk framskaffe et kunnskapsgrunnlag om norske kulturskoler.

Til toppen