Arbeidet med dataspillstrategi 2020-2022

Kulturdepartementet har satt i gang arbeidet med en dataspillstrategi. Strategien skal blant annet se nærmere på rammevilkårene for spillbransjen og sette mål for spillpolitikken.

Bilde fra dataspillet Skate City. En skater hopper ned en trapp.

Rammer for arbeidet

Kulturmeldingen varslet at det skal utarbeides en dataspillstrategi. Kulturdepartementet har nå startet arbeidet med strategien.

Nærbilde av én rosa post-it-lapp med skriften "Innspill?" sammen med grønne post-it-lapper uten tekst.

Innspill til dataspillstrategien

Takk for alle gode innspill til dataspillstrategien. Her har vi samlet alle innspillene.

Aktuelt nå

Diskusjoner rundt bordet, en snakker og to ber om replikk.

Mange spennende innspill fra bransjen om framtidas dataspillpolitikk

Over seksti deltakere var samlet på gründer- og næringshuset PARK på Hamar 26. april for å gi innspill til regjeringens kommende dataspillstrategi.

Deltakere rundt møtebordet på The Gathering

Deltakere på The Gathering i innspillsmøte med kulturministeren

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande åpnet datatreffet The Gathering i påsken og møtte drøyt 20 The Gathering-deltakere til innspillsmøte om regjereringens dataspillstrategi.

Til toppen