Arbeidet med dataspillstrategi 2020-2022

Kulturdepartementet har satt i gang arbeidet med en dataspillstrategi. Strategien skal blant annet se nærmere på rammevilkårene for spillbransjen og sette mål for spillpolitikken.

Bilde fra dataspillet Skate City. En skater hopper ned en trapp.

Rammer for arbeidet

Kulturmeldingen varslet at det skal utarbeides en dataspillstrategi. Kulturdepartementet har nå startet arbeidet med strategien.

Deltakere fra spillbransjen på tur

Innspillsmøte om dataspillpolitikken

Spillbransjen og andre organiserte aktører på feltet er invitert til å gi innspill til framtidas spillpolitikk.

Aktuelt nå

Deltakere rundt møtebordet på The Gathering

Deltakere på The Gathering i innspillsmøte med kulturministeren

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande åpnet datatreffet The Gathering i påsken og møtte drøyt 20 The Gathering-deltakere til innspillsmøte om regjereringens dataspillstrategi.

Til toppen