Innspill til dataspillstrategien

Takk for alle gode innspill til dataspillstrategien. Her har vi samlet alle innspillene.

Fristen for å sende innspill har nå gått ut. Strategien skal blant annet se nærmere på rammevilkårene for spillbransjen og sette mål for spillpolitikken. Strategien skal også vurdere statens ansvar og oppgaver for utvikling av spillsektoren. Strategien skal gjelde for perioden 2020-2022 og skal legges frem høsten 2019.

Har du henvendelse angående strategiprosessen kan du sende e-post til dataspillstrategi@kud.dep.no

Kulturdepartementet har i tillegg til å motta skriftlige innspill hatt møter med sentrale aktører på feltet og gjennomført to innspillsmøter, ett med spillbransjen og ett med deltakere på The Gathering.

Alle innspill er offentlige, jf. offentlighetsloven. Departementet har journalført innspillene og publisert dem her på regjeringen.no.

Innspill:

Andreas Nordal, siv.ing. kybernetikk (.pdf)

Agens AS (.pdf)

Bibliogames - Foreningen for spillformidlere (.pdf)

Dataspillsenteret (.pdf)

DCCI Agder (.pdf)

FilmReg (.pdf)

FONO (.pdf)

Gamers Performance (.pdf)

Hamarregionen Utvikling (.pdf)

Hamar Game Collective (.pdf)

Hedmark fylkeskommune (.pdf)

Hyperion - Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser (.pdf)

Håkon Kleppe Normann (.pdf)

KANDU - Norsk Dataungdom (.pdf)

Krister Berntsen (.pdf)

Linn Søvig (.pdf)

Living the Nordic Model (.pdf)

Norges E-sportforbund (NEF) (.pdf)

Norsk filminstitutt (.pdf)

Norsk spillutdannelse - Fagskolen Kristiania (.pdf)

Sindre Renny Wigre (.pdf)

Skinny Bandit AS (.pdf)

Spillmakerlauget Vest (.pdf)

Spillpedagogene (.pdf)

Språkrådet (.pdf)

Tvibit (.pdf)

Viken filmsenter (.pdf)

Virke Produsentforeningen (.pdf)

Work-Work og Kick Ass Invest (.pdf)

Xnevad (.pdf)