Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rammer for arbeidet

Kulturmeldingen varslet at det skulle utarbeides en dataspillstrategi. Strategien ble presentert 4. september 2019.

Strategien skulle blant annet se nærmere på rammevilkårene for spillbransjen og sette mål for spillpolitikken. Strategien skulle også vurdere statens ansvar og oppgaver for utvikling av spillsektoren. Strategien skulle gjelde for perioden 2020-2022.

Til grunn for strategien ligger også følgende formulering i Granavollplattformen:

Regjeringen vil videreføre støtte til utvikling av dataspillteknologi til underholdning, læring og kulturformidling.

Dataspill er et eksempel på en viktig kreativ næring som regjeringen vil legge til rette for. Dataspillfeltet ble sist gjennomgått i St. meld. nr. 14 (2007-2008) Dataspill, og både dataspill og bransjen har endret seg mye siden da.

Strategien avgrenser mot problemskapende bruk av dataspill.

Prosess

Det ble etablert en arbeidsgruppe med representanter fra Kulturdepartementet, Norsk filminstitutt, Kulturtanken og Medietilsynet.

Det ble lagt opp til bred involvering, herunder et åpent innspillseminar for spillbransjen 26. april. Det var også anledning til å levere skriftlige innspill til arbeidet. Kulturdepartementet mottok flere innspill i arbeidet med kulturmeldingen som angår spillfeltet. Disse inngikk også i grunnlaget for arbeidet med strategien.

Strategien ble lagt frem 4. september 2019