Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rammer for arbeidet

Kulturmeldingen varslet at det skal utarbeides en dataspillstrategi. Kulturdepartementet har nå startet arbeidet med strategien.

Strategien skal blant annet se nærmere på rammevilkårene for spillbransjen og sette mål for spillpolitikken. Strategien skal også vurdere statens ansvar og oppgaver for utvikling av spillsektoren. Strategien skal gjelde for perioden 2020-2022.

Til grunn for strategien ligger også følgende formulering i Granavollplattformen:

Regjeringen vil videreføre støtte til utvikling av dataspillteknologi til underholdning, læring og kulturformidling.

Dataspill er et eksempel på en viktig kreativ næring som regjeringen vil legge til rette for. Dataspillfeltet ble sist gjennomgått i St. meld. nr. 14 (2007-2008) Dataspill, og både dataspill og bransjen har endret seg mye siden da.

Strategien avgrenser mot problemskapende bruk av dataspill.

Prosess

Det er etablert en arbeidsgruppe med representanter fra Kulturdepartementet, Norsk filminstitutt, Kulturtanken og Medietilsynet.

Det vil bli lagt opp til bred involvering, herunder et åpent innspillseminar for spillbransjen 26. april. Det vil også bli anledning til å levere skriftlige innspill til arbeidet. Kulturdepartementet mottok flere innspill i arbeidet med kulturmeldingen som angår spillfeltet. Disse inngår også i grunnlaget for arbeidet med strategien.

Strategien skal legges fram til høsten.

Kulturdepartementet tar gjerne imot skriftlige innspill til arbeidet. Innspill kan sendes til [email protected] (merkes "Innspill dataspillstrategi"). Frist for å sende skriftlige innspill er 6. mai.

Alle innspill er offentlige, jf. offentlighetsloven. Departementet journalfører innspillene og vil publisere dem her på regjeringen.no etterhvert.

Til toppen