Arbeidet med Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023

Kulturdepartementet har satt i gang arbeidet med Nasjonal bibliotekstrategi for perioden 2020-2023. Strategien skal gi en oversikt over statens ansvar og oppgaver for utvikling av offentlige bibliotek, og tiltak til støtte for kommunenes utviklingsarbeid.

Dame og ung gutt foran bokhylle på bibliotek

Rammer for arbeidet

Det skal utarbeides en nasjonal strategi knyttet til statens ansvar og oppgaver for utvikling av en fremtidsrettet biblioteksektor, der folkebibliotek, skolebibliotek og universitets- og høyskolebibliotek kan sees i sammenheng.

Møtebord med deltagere tatt ovenfra.

Innspill til bibliotekstrategien

Kulturdepartementet har mottatt innspill til den nye strategien.

Til toppen