Arbeidet med Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023

Kulturdepartementet har lansert Nasjonal bibliotekstrategi for perioden 2020-2023. Her har vi samlet litt om arbeidet med strategien.

Forsiden til bibliotekstrategien, med bilde av en kvinne med et lite barn på fanget. Sitter og leser.

Nasjonal bibliotekstrategi for 2020-2023 lansert

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet går sammen om en felles satsing for å styrke norske bibliotek. I strategien Rom for demokrati og dannelse legges det vekt på bibliotekenes viktige rolle som arena for kunnskap, dannelse og kritisk tekning.

Dame og ung gutt foran bokhylle på bibliotek

Rammer for arbeidet

Det har blitt utarbeidet en nasjonal strategi knyttet til statens ansvar og oppgaver for utvikling av en fremtidsrettet biblioteksektor, der folkebibliotek, skolebibliotek og universitets- og høyskolebibliotek kan sees i sammenheng.

Møtebord med deltagere tatt ovenfra.

Innspill til bibliotekstrategien

Kulturdepartementet mottok flere innspill til arbeidet med den nye strategien.

Aktuelt nå

Bibliotekvegg på Fubiak med en sirkelformet lesekrok i midten.

Presseinvitasjon:

Regjeringen lanserer nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner presenterer ny strategi for styrking av bibliotektjenester over hele landet.