Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innspill til bibliotekstrategien

Kulturdepartementet mottok flere innspill til arbeidet med den nye strategien.

Kulturdepartementet gjennomførte innspillsmøter over hele landet i forbindelse med kulturmeldingsarbeidet, der bibliotek var tema på samtlige. Dessuten ble det arrangert et eget innspillsmøte på bibliotekområdet i januar i 2018 og departementet mottok en rekke skriftlige innspill.

Departementet arrangerte derfor ikke noe nytt bredt innspillsmøte, men gikk heller i dybden på de innspillene som allerede var mottatt i fire innspillsverksteder med en begrenset deltakergruppe bestående av medlemmer fra referansegruppen.

Innspillsverkstedene hadde følgende tema:

  • Barn og unge
  • Digitalt innhold
  • Infrastruktur
  • Formidling

Oppsummering fra møtet med referansegruppen 27. februar 2019 (.pdf)

Departementet mottok også skriftlige innlegg. (Fristen for å sende inn innspill var 28. mars 2019)

Mottatte innspill

Aksjon skolebibliotek (.pdf)

Bibliotekarforbundet (.pdf)

Biblioteksentralen (.pdf)

Den norske Forfatterforening (.pdf)

Fagforumstyre for skolebibliotekarene vgs Rogaland (.pdf)

Foreningen !les (.pdf)

Forskerforbundets bibliotekforening (.pdf)

Fylkesbibliotekene i Buskerud, Finnmark, Rogaland og Oppland (.pdf)

Fylkesbiblioteksjefkollegiet (.pdf)

Grete Bergh (.pdf)

Hordaland fylkesbiblioteksjefkollegiet (.pdf)

Hordaland fylkeskommune (.pdf)

Joron Pihl (.pdf)

Jørgen Hovde, Leon Bang-Hetlevik, Mona Myrland, Trud Berg og Vidar Lund (.pdf)

Kulturforbundet i Delta (.pdf)

Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK) (.pdf)

Litteraturpolitisk utval i Norsk Bibliotekforening (.pdf)

Norsk Bibliotekforening (.pdf)

Norsk Bibliotekforenings utvalg for spill i bibliotek (.pdf)

Rogaland fylkesbibliotek og biblioteksjefene i Rogaland (.pdf)

Skolebibliotekarforeningen i Norge (.pdf)

Sogn og Fjordane fylkeskommune (.pdf)

Troms fylkeskommune (.pdf)

Ullensaker bibliotek (.pdf)

Universitets- og høgskolerådet (.pdf)

 

 

Til toppen