Ekspertgruppe for tilskudd til frivillige organisasjoner

Kulturdepartementet har satt ned en hurtigarbeidende ekspertgruppe som skal spille inn sine råd til arbeidet med stortingsmeldingen om frivillighetspolitikken.

Gruppen skal utrede hvordan statens tilskudd til frivillig sektor kan fordeles enklere, åpnere og mer koordinert. Gruppen skal gi faglige råd og komme med forslag til tiltak, med bakgrunn i en gjennomgang av statlige tilskudd til sektoren. Gruppen skal se på målet for tilskuddene, kriteriene for tildelingene og mottakerne i de ulike ordningene og av enkelttilskudd.

Gruppen skal levere en rapport innen 1. mai 2018.

Elna Berge på talerstolen.
Elna Berge fra Lotteri- og stiftelsestilsynet er leder av ekspertgruppen. Foto: Rein Blomquist / Kulturdepartementet

Ekspertgruppen er satt sammen av personer fra forvaltningen, akademia, private bidragsytere og frivillig sektor og medlemmene deltar i kraft av sin egen erfaring og kompetanse.

Gruppen består av:

Leder: Elna Berge, seniorrådgiver i Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Torkel Kvaal, avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet.
Hege Malterud, avdelingsdirektør i Justisdepartementet.
Kristine Skaar Aune, seniorrådgiver i Helsedirektoratet.
Karl Henrik Sivesind, forsker ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge.
Ingrid Tollånes, avdelingsleder i Gjensidigestiftelsen.

Kulturutvalget er sekretær for ekspertgruppa.