Har du innspill til frivillighetsmeldingen?

Alle som har tanker rundt hvordan den statlige frivillighetspolitikken bør utformes oppfordres til å sende skriftlige innspill til Kulturdepartementet.

Innspill kan sendes til frivillighetsmelding@kud.dep.no innen 1. mai 2018.

Vi gjør oppmerksom på at innspillene som sendes inn journalføres og regnes som offentlige dokumenter. De vil bli publisert på regjeringen.no og brukt i arbeidet med den endelige stortingsmeldingen. Vi leser alle innspill vi får, men har ikke anledning til å besvare enkeltinnlegg.

Her er innleggene vi har fått inn så langt: