Arbeidet med ny frivillighetsmelding

Mye har endret seg siden den forrige frivillighetsmeldingen kom for ti år siden. For å legge til rette for en levende og selvstendig frivillighet også i fremtiden, har regjeringen satt i gang arbeidet med en ny stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken.

To unge frivillige vakter sitter på et gjerde med ryggen til på Øyafestivalen.

Om meldingsarbeidet

Frivillighetsmeldingen skal legge grunnlaget for den statlige frivillighetspolitikken. Den skal gi tydelige føringer for hvordan den statlige frivillighetspolitikken kan bli enda mer koordinert, og hvordan relasjonen mellom offentlige myndigheter og frivilligheten kan forenkles ytterligere.

Illustrasjon: ordsky med frivilligrelaterte ord

Har du innspill til frivillighetsmeldingen?

Alle som har tanker rundt hvordan den statlige frivillighetspolitikken bør utformes oppfordres til å sende skriftlige innspill til Kulturdepartementet.

To frivillige under Ungdoms-OL på Lillehammer 2016

Tematiske innspillsmøter våren 2018

I løpet av våren 2018 vil Kulturdepartementet invitere til tematiske innspillsmøter knyttet til konkrete problemstillinger i frivillighetsmeldingen.

Aktuelt nå

Nett-tv

Skjermbilde fra nett-TV-sendingen

Innspillsmøte for ny stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken

Kulturminister Linda Hofstad Helleland har satt i gang arbeidet med en ny melding om den statlige frivillighetspolitikken. - Det er ti år siden forrige melding om en helhetlig frivillighetspolitikk. Samfunnet har endret seg og frivilligheten har endret seg. Derfor trenger vi en ny melding om den statlige frivillighetspolitikken, sier Helleland.