Arbeidet med ny frivillighetsmelding

Mye har endret seg siden den forrige frivillighetsmeldingen kom for ti år siden. For å legge til rette for en levende og selvstendig frivillighet også i fremtiden, har regjeringen satt i gang arbeidet med en ny stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken.

To unge frivillige vakter sitter på et gjerde med ryggen til på Øyafestivalen.

Om meldingsarbeidet

Frivillighetsmeldingen skal legge grunnlaget for den statlige frivillighetspolitikken. Den skal gi tydelige føringer for hvordan den statlige frivillighetspolitikken kan bli enda mer koordinert, og hvordan relasjonen mellom offentlige myndigheter og frivilligheten kan forenkles ytterligere.

Illustrasjon: ordsky med frivilligrelaterte ord

Har du innspill til frivillighetsmeldingen?

Alle som har tanker rundt hvordan den statlige frivillighetspolitikken bør utformes oppfordres til å sende skriftlige innspill til Kulturdepartementet.

To frivillige under Ungdoms-OL på Lillehammer 2016

Tematiske innspillsmøter våren 2018

I løpet av våren 2018 vil Kulturdepartementet invitere til tematiske innspillsmøter knyttet til konkrete problemstillinger i frivillighetsmeldingen.

Aktuelt nå

Deltagere jobber i gruppe rundt bord

Stort engasjement på idéverksted for forenkling av statlige tilskuddsordninger

Det er ønskelig at frivillige organisasjonene skal slippe å bruke for mye tid på unødvendig kompliserte søknader og rapporteringer, samtidig som staten er nødt til å ha kontroll og ettersyn med midlene som tildeles.

Nett-tv

Skjermbilde fra nett-TV-sendingen

Innspillsmøte for ny stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken

Arbeidet med en stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken må i stor grad gjøres i samhandling med sektoren. Kulturdepartementet markerte starten på arbeidet med et innspillsmøte med frivillig sektor 12. juni i Oslo.

Nærbilde av et møtebord med hender, penner, kaffekopper og papirer.

Ekspertgruppe for tilskudd til frivillige organisasjoner

Kulturdepartementet har satt ned en hurtigarbeidende ekspertgruppe som skal spille inn sine råd til arbeidet med stortingsmeldingen om frivillighetspolitikken.