Frivillighetsmeldingen

Frivillighetsmeldingen skal danne grunnlaget for en levende og selvstendig frivillighet. Meldingen ble lagt fram 7. desember 2018 og ble behandlet i Stortinget 16. mai 2019.

Framsida av melding om frivilligheita

Meld. St. 10 (2018-2019)

Frivilligheita - sterk, sjølvstendig, mangfaldig

Eit grunnleggjande prinsipp for frivilligheitspolitikken er sjølvstendet til frivilligheita. Det er ikkje staten som set måla for frivilligheita – det gjer frivilligheita sjølv. Denne meldinga omfattar statens frivilligheitspolitikk som skal støtte opp om ei sterk, sjølvstendig og mangfaldig frivilligheit.

Nett-tv

Illustrasjon: ordsky med frivilligrelaterte ord

Innspill til frivillighetsmeldingen

Takk for alle gode innspill til frivillighetsmeldingen! Her har vi samlet alle innspillene.

Aktuelt nå

Kulturministeren viser framsida av meldinga

Ny frivilligheitsmelding lagt fram: Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig

- Frivillig innsats er ei kjelde til fellesskap, demokratiutøving og kompetanse. Regjeringa vil at denne kjelda skal vere tilgjengeleg for alle, seier kulturminister Trine Skei Grande.

Presentasjon av frivillighetsmeldingen

Kulturministeren presenterte frivillighetsmeldingen på Frivillighetens dag 5. desember. Hvis du ikke fikk med deg presentasjonen så har du mulighet til å se opptaket nå, opptaket er tekstet.