Arbeidet med ny frivillighetsmelding

Mye har endret seg siden den forrige frivillighetsmeldingen kom for ti år siden. For å legge til rette for en levende og selvstendig frivillighet også i fremtiden, har regjeringen satt i gang arbeidet med en ny stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken.

To unge frivillige vakter sitter på et gjerde med ryggen til på Øyafestivalen.

Om meldingsarbeidet

Frivillighetsmeldingen skal legge grunnlaget for den statlige frivillighetspolitikken. Den skal gi tydelige føringer for hvordan den statlige frivillighetspolitikken kan bli enda mer koordinert, og hvordan relasjonen mellom offentlige myndigheter og frivilligheten kan forenkles ytterligere.

Nett-tv

Illustrasjon: ordsky med frivilligrelaterte ord

Innspill til frivillighetsmeldingen

Takk for alle gode innspill til frivillighetsmeldingen! Her har vi samlet alle innspillene.

To frivillige under Ungdoms-OL på Lillehammer 2016

Tematiske innspillsmøter våren 2018

I løpet av våren 2018 vil Kulturdepartementet invitere til tematiske innspillsmøter knyttet til konkrete problemstillinger i frivillighetsmeldingen.

Aktuelt nå

To av deltakerne diskuterer

Frivillig sektor, næringsliv og offentlig forvaltning diskuterte digitalisering

Økt digitalisering kan frigjøre tid og ressurser for både offentlig og frivillig sektor og kan gjøre statens tjenester og ordninger enklere og mer tilgjengelig for frivillige organisasjoner. Mandag 9. april var 50 deltagere fra frivillig sektor, næringslivet og offentlig forvaltning samlet til idéverksted for å diskutere digitalisering.

Deltagere jobber i gruppe rundt bord

Stort engasjement på idéverksted for forenkling av statlige tilskuddsordninger

Det er ønskelig at frivillige organisasjonene skal slippe å bruke for mye tid på unødvendig kompliserte søknader og rapporteringer, samtidig som staten er nødt til å ha kontroll og ettersyn med midlene som tildeles.

Forsideillustrasjon for rapporten viser departementer (grønne prikker), statlige virksomheter og andre aktører (gule prikker) som er involvert i forvaltning og fordeling av statlige tilskudd til frivillige organisasjoner. Blå prikker illustrerer tilskuddsordninger og enkelttilskudd.

Ekspertgruppe har levert rapport om tilskudd

Kulturdepartementet nedsatte en ekspertgruppe i januar 2018 for å få faglige råd i arbeidet med frivillighetsmeldingen når det gjelder statlige tilskudd til frivillige organisasjoner. Gruppen har nå levert sin rapport.

Til toppen