Om meldingsarbeidet

Frivillighetsmeldingen skal legge grunnlaget for den statlige frivillighetspolitikken. Den skal gi tydelige føringer for hvordan den statlige frivillighetspolitikken kan bli enda mer koordinert, og hvordan relasjonen mellom offentlige myndigheter og frivilligheten kan forenkles ytterligere.

Den skal favne bredt innenfor frivillighetens ulike roller i samfunnet lokalt, regionalt og nasjonalt.

Det ble avholdt et oppstartsmøte for arbeidet med mulighet for å komme med innspill 12. juni 2017. Se møtet i sin helhet her.

Våren 2018 vil Kulturdepartementet invitere til tematiske innspillsmøter. Aktuelle organisasjoner, institusjoner og personer på feltet oppfordres til å delta. Les mer om disse innspillsmøtene

Frivillighetsmeldingen vil legges frem for behandling i Stortinget høsten 2018.

 #frivillighetsmelding

Til toppen