Presentasjon av frivillighetsmeldingen

Kulturministeren presenterte frivillighetsmeldingen på Frivillighetens dag 5. desember. Hvis du ikke fikk med deg presentasjonen så har du mulighet til å se opptaket nå, opptaket er tekstet.