Tematiske innspillsmøter våren 2018

I løpet av våren 2018 vil Kulturdepartementet invitere til tematiske innspillsmøter knyttet til konkrete problemstillinger i frivillighetsmeldingen.

Organisasjoner, institusjoner, miljøer og personer som driver med eller legger til rette for frivillighet oppfordres til å delta.

Mer informasjon om tidspunkt og innhold kommer senere. 

 #frivillighetsmelding

Til toppen