Takk for innspill!

Fristen for innspill er nå ute, og vi takker for mange innspill og stort engasjement.

Departementet inviterte alle til å bidra med skriftlige innspill til arbeidet med kulturmeldingen. Det har kommet inn ca 350 slike innspill, som nå blir gått gjennom av departementets medarbeidere. Fristen for slike innspill var 15. februar 2018.

Nye henvendelser vedr. kulturmeldingen som kommer inn vil bli behandlet på vanlig måte i departementet.

Alle henvendelser bes sendt til postmottak@kud.dep.no

Merk gjerne henvendelsen med "Kulturmeldingen".