Har du skriftlig innspill?

Vi tar gjerne i mot skriftlige innspill til kulturmeldingen.

Innspillene må være korte og poengterte, maks to A-4-sider.

Frist for innspill er 15. februar 2018

Skriftlige innspill til meldingen kan sendes til: postmottak@kud.dep.no Merk e-posten med "innspill til kulturmelding"

 

Vi gjør oppmerksom på at innspillene vil regnes som et saksdokument etter offentlighetsloven §4. De vil bli journalført og saksbehandlet på samme måte som andre saksdokumenter i forvaltningen.

Vi vil lese alle innspill vi får, men har ikke anledning til å besvare enkeltinnlegg. Innleggene vil i utgangspunktet være offentlige og kan anvendes i arbeidet og/eller i det endelige lovforslaget/stortingsmeldingen som legges frem. Innleggene vil også kunne bli publisert på regjeringen.no.