Arbeidet med ny kulturmelding

Regjeringen har satt i gang arbeidet med en ny kulturmelding. Meldingen skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer.

Nærbilde av flere hender rundt et bord med laptop og papirer.

Om meldingsarbeidet og innspillsmøter

Her vil du finne informasjon om meldingsarbeidet og informasjon om innspillsmøter med mer.

Nett-tv

Se sendingen her

Oppstartskonferansen - første steg på veien

Kulturdepartementet arrangerte 3. mai 2017 en oppstartskonferanse for arbeidet med meldingen. Les mer om konferansen og se videoopptak her.

Nærbilde av én rosa post-it-lapp med skriften "Innspill?" sammen med grønne post-it-lapper uten tekst.

Har du skriftlig innspill?

Les mer her hvis du vil gi skriftlig innspill til kulturmeldingen.

Aktuelt nå

Nett-tv

""

Nasjonalt innspillsmøte om ny kulturmelding

I januar 2018 arrangeres de siste regionale innspillsmøtene om ny kulturmelding, det har da vært innspillsmøter over hele landet. For organisasjoner/aktører som ikke er tilknyttet en spesiell region, og dermed ikke har kommet til orde på et av de regionale møtene, arrangerer Kulturdepartementet et nasjonalt innspillsmøte i Oslo fredag 2. februar.