Arbeidet med ny kulturmelding

Regjeringen har satt i gang arbeidet med en ny kulturmelding. Meldingen skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer.

Nærbilde av flere hender rundt et bord med laptop og papirer.

Om meldingsarbeidet og innspillsmøter

Hva har skjedd så langt  - hva skjer videre

Nærbilde av én rosa post-it-lapp med skriften "Innspill?" sammen med grønne post-it-lapper uten tekst.

Takk for innspill!

Fristen for innspill er nå ute, og vi takker for mange innspill og stort engasjement. Innspillene er lagt ut her.

Nyhetsarkiv

Nett-tv

""

Nasjonalt innspillsmøte om ny kulturmelding

I januar 2018 arrangeres de siste regionale innspillsmøtene om ny kulturmelding, det har da vært innspillsmøter over hele landet. For organisasjoner/aktører som ikke er tilknyttet en spesiell region, og dermed ikke har kommet til orde på et av de regionale møtene, arrangerer Kulturdepartementet et nasjonalt innspillsmøte i Oslo fredag 2. februar.

Nett-tv

Se sendingen her

Oppstartskonferansen - første steg på veien

Kulturdepartementet arrangerte 3. mai 2017 en oppstartskonferanse for arbeidet med meldingen. Les mer om konferansen og se videoopptak her.