Arbeidet med ny kulturmelding

Kulturmeldingen skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer. Meldingen ble lagt fram 23. november 2018 og ble behandlet i Stortinget 14. mai 2019.

Forsideillustrasjon for kulturmeldinga med meldingens tittel

Meld. St. 8 (2018-2019)

Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida

Meldinga viser den overordna politiske retninga for kulturpolitikken framover, gjer greie for prioriteringar og presenterer nye nasjonale kulturpolitiske mål.

Rapporter og utredninger til kulturmeldingen

Det har blitt jobbet med flere rapporter og utredninger underveis i arbeidet med den nye kulturmeldingen.

Nærbilde av én rosa post-it-lapp med skriften "Innspill?" sammen med grønne post-it-lapper uten tekst.

Mottatte innspill til kulturmeldingen

Vi takker for mange innspill og stort engasjement. Innspillene er lagt ut her.

Nyhetsarkiv

Nett-tv

Se sendingen her

Oppstartskonferansen - første steg på veien

Kulturdepartementet arrangerte 3. mai 2017 en oppstartskonferanse for arbeidet med meldingen. Les mer om konferansen og se videoopptak her.

Nett-tv

Kulturministeren og statsministeren på første rad under presentasjonen av Kulturmeldingen.

Statsministeren og kulturministeren presenterte kulturmeldingen

Kulturmeldingen "Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida" ble lagt frem på Vega Scene i Oslo 23. november 2018.