Arbeidet med ny kulturmelding

Kulturmeldingen ble lagt fram 23. november 2018 og sendes nå over til Stortinget for videre behandling. Meldingen skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer.

Forsideillustrasjon for kulturmeldinga med meldingens tittel

Meld. St. 8 (2018-2019)

Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida

Meldinga viser den overordna politiske retninga for kulturpolitikken framover, gjer greie for prioriteringar og presenterer nye nasjonale kulturpolitiske mål.

Rapporter og utredninger til kulturmeldingen

Det har blitt jobbet med flere rapporter og utredninger underveis i arbeidet med den nye kulturmeldingen.

Nærbilde av én rosa post-it-lapp med skriften "Innspill?" sammen med grønne post-it-lapper uten tekst.

Mottatte innspill til ny kulturmelding

Fristen for innspill er nå ute, og vi takker for mange innspill og stort engasjement. Innspillene er lagt ut her.

Nyhetsarkiv

Nett-tv

Kulturministeren og statsministeren på første rad under presentasjonen av Kulturmeldingen.

Statsministeren og kulturministeren presenterer kulturmeldinga

Statsminister Erna Solberg og kulturminister Trine Skei Grande presenterer den nye kulturmeldinga "Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida" fredag 23. november kl 12.00 på Vega Scene.

Nett-tv

""

Nasjonalt innspillsmøte om ny kulturmelding

I januar 2018 arrangeres de siste regionale innspillsmøtene om ny kulturmelding, det har da vært innspillsmøter over hele landet. For organisasjoner/aktører som ikke er tilknyttet en spesiell region, og dermed ikke har kommet til orde på et av de regionale møtene, arrangerer Kulturdepartementet et nasjonalt innspillsmøte i Oslo fredag 2. februar.

Nett-tv

Se sendingen her

Oppstartskonferansen - første steg på veien

Kulturdepartementet arrangerte 3. mai 2017 en oppstartskonferanse for arbeidet med meldingen. Les mer om konferansen og se videoopptak her.

Til toppen