Om meldingsarbeidet og innspillsmøter

Her vil du finne informasjon om meldingsarbeidet og informasjon om innspillsmøter med mer.

Arbeidet med meldingen skal favne bredt innenfor Kulturdepartementets ansvarsområder og se på kulturpolitiske konsekvenser av blant annet teknologisk utvikling, globalisering, demografiske endringer, samfunnsøkonomiske realiteter og nye forvaltningsstrukturer.

Meldingen skal trekke opp målene for fremtidens nasjonale kulturpolitikk, og det vil blant annet bli viktig å vurdere hva som skal være statens rolle sett i forhold til de andre forvaltningsnivåene.

Ut over høsten 2017 vil Kulturdepartementet arrangere innspillsmøter. Informasjon og påmelding til disse vil legges ut her fortløpende.