Om meldingsarbeidet og innspillsmøter

Her vil du finne informasjon om meldingsarbeidet og informasjon om innspillsmøter med mer.

Arbeidet med meldingen skal favne bredt innenfor Kulturdepartementets ansvarsområder og se på kulturpolitiske konsekvenser av blant annet teknologisk utvikling, globalisering, demografiske endringer, samfunnsøkonomiske realiteter og nye forvaltningsstrukturer.

Meldingen skal trekke opp målene for fremtidens nasjonale kulturpolitikk, og det vil blant annet bli viktig å vurdere hva som skal være statens rolle sett i forhold til de andre forvaltningsnivåene.

Innspillsmøter

Ut over høsten 2017 vil Kulturdepartementet arrangere innspillsmøter. Informasjon og påmelding til disse vil legges ut her fortløpende.

Regionale innspillsmøter:

Spørsmål til de regionale innspillsmøtene

Mer informasjon om de regionale innspillsmøtene vil legges ut fortløpende:

Andre innspillsmøter:

Kulturalliansens innspillsmøte 19. september 2017:

Kulturalliansen skal gi innspill til den planlagte kulturmeldingen. De inviterer kulturorganisasjoner til et møte for å høre hva de mener en ny kulturmelding bør inneholde. 

Tid: 19. september kl 14:00-16:00
Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3

Under er en liste over temaer de mener det kan være aktuelt å spille inn og som det vil bli en diskusjon om på møtet. De er også åpne for at det spilles inn andre temaer:

  • Kulturarenaer til å øve og fremføre 
  • Samvirke og samarbeid mellom amatører og profesjonelle
  • Inntektsgrunnlag, ressurser og betingelser – lokalt og nasjonalt 

Kulturalliansens nettside for mer informasjon og påmelding. 

Innspillsseminar for filmbransjen 28. august 2017:

Norsk filminstitutt inviterte til innspillsseminar for filmbransjen. Filmbransjenes oppgave var å se hva slags rolle filmen skal ha i fremtidens kulturpolitikk. Se program via Norsk filminstitutts nettsider.