Invitasjon til innspillsmøte i Kristiansand for ny kulturmelding

Regjeringen har satt i gang arbeidet med ny kulturmelding som etter planen skal behandles i Stortinget våren 2019. Den nye kulturmeldingen skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer.

Meldingen skal favne bredt og ta opp temaene bibliotek, spill, film, kunstfeltene, arkiv, museum og frivillig kulturliv. Meldingen skal se på kulturpolitiske konsekvenser av bla. teknologisk utvikling, globalisering, demografiske endringer, samfunnsøkonomiske realiteter og nye forvaltningsstrukturer og skal inneholde mål for framtidens nasjonale kulturpolitikk. Kulturdepartementet ber gjennom regionale møter om innspill fra kultursektoren på hva som er viktig å få frem i en ny kulturmelding.

Fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder er vertskap for innspillseminaret i Agder og inviterer til åpent møte 29. november kl 1230-1530 på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand. Målgruppe er kulturinstitusjoner, kulturorganisasjoner, kommuner (politisk og administrativ deltakelse), frivillige kulturorganisasjoner og andre kulturaktører i Agder.

Korte innlegg

Det er anledning til å komme med korte, forhåndsinnmeldte innlegg (maks. 3 minutter), som meldes gjennom påmeldingsskjemaet innen 17. november. Vi oppfordrer til at innleggene bidrar med å belyse problemstillinger som Kulturdepartementet gjerne vil ha innspill om. Det er mulig å sende skriftlige innspill til Kulturdepartementet i etterkant av møtet.

Mer informasjon om arbeidet finner du på Regjeringens sider om meldingsarbeidet.

Program for dagen:

Kl. 12.30 Velkommen v/Anne Tone Hageland, Vest-Agder fylkeskommune

Kl. 12.40 Ny kulturmelding v/avdelingsdirektør Øystein Vidar Strand, Kulturdepartementet

Kl 13.00: Innspill etter liste

Kl 15.20: Avrunding av dagen v/ Hege Solli, Aust-Agder fylkeskommune.

Kl 15.30: Takk for i dag

Påmelding:

Benytt påmeldingsskjema.
Påmeldingsfrist er 17. november.

Ved spørsmål; ta kontakt med

Anne Tone Hageland, kultursjef i Vest-Agder fylkeskommune, e-post aha@vaf.no

eller


Hege Solli, kultursjef i Aust-Agder fylkeskommune, e-post hege.solli@austagderfk.no

Velkommen

Til toppen