Nasjonalt innspillsmøte om ny kulturmelding

I januar 2018 arrangeres de siste regionale innspillsmøtene om ny kulturmelding, det har da vært innspillsmøter over hele landet. For organisasjoner/aktører som ikke er tilknyttet en spesiell region, og dermed ikke har kommet til orde på et av de regionale møtene, arrangerer Kulturdepartementet et nasjonalt innspillsmøte i Oslo fredag 2. februar.

På grunn av stor interesse for innspillsmøtet blir arrangementet flyttet, og tidspunktet for møtet blir utvidet.

Nytt sted: Marmorsalen på Sentralen. Øvre Slottsgate 3, Oslo.
Ny tid: 10.00–15.30

Program (.pdf)

Rekkefølge for innspill (.pdf)

Deltakerliste (.pdf)

Nett-tv Del 1: Nasjonalt innspillsmøte om ny kulturmelding

Se sendingen her

Se sendingen her

 

Nett-tv Del 2: Nasjonalt innspillsmøte om ny kulturmelding

Se sendingen her

Se sendingen her

Det legges opp til korte innspill på tre minutter.

Spørsmål som grunnlag for dem som skal holde innlegg:

  • Hva vil vi at norsk kulturliv skal være om 20 år? Hvilke muligheter og hvilke utfordringer finnes?
  • Hvordan bør samfunnet imøtekomme disse utfordringene?

Oppgave- og ansvarsdeling mellom kommuner, fylkeskommuner og stat på kulturområdet skal drøftes

  • Hva bør være statens rolle og ansvar?
  • Hvilket ansvar og hvilke oppgaver bør ligge til fylkeskommunene?
  • Hvilket ansvar og hvilke oppgaver bør ligge til kommunene?

Påmeldingsfristen var 10. januar og påmeldingen er stengt.

Til toppen