Spørsmål til regionale innspillsmøter om fremtidens nasjonale kulturpolitikk

  • Hva vil vi at norsk kulturliv skal være om 20 år?
  • Hvilke muligheter og hvilke utfordringer finnes?
  • Hva er særlige utfordringer i din region?
  • Hvordan bør samfunnet imøtekomme disse utfordringene?
  • Hvilke muligheter og særlige fortrinn har din region?
  • Hva skal til for å opprettholde/videreutvikle et sterkt lokalt kulturliv i din region?

Oppgave- og ansvarsdeling mellom kommuner, fylkeskommuner og stat på kulturområdet skal drøftes:

  • Hva bør være statens rolle og ansvar?
  • Hvilket ansvar og hvilke oppgaver bør ligge til fylkeskommunene?
  • Hvilket ansvar og hvilke oppgaver bør ligge til kommunene?

 

Til toppen