Arbeidet med ny kunstnermelding

Stortinget har bedt regjeringen om en egen kunstnermelding. Meldingen vil gå gjennom kunstnerpolitiske tiltak for å se hvordan disse treffer dagens kunstnerpraksis og kunstnerøkonomi. Meldingen vil også ha et særlig fokus på kunstens rolle i samfunnsutviklingen. Målsettingen er å danne et grunnlag til å utforme relevante tiltak for framtida. Meldingen skulle etter planen bli lagt frem innen første kvartal 2020, men er nå utsatt.

Mannlig danser mot sort bakgrunn

Utfordringer i feltet og regjeringens målsetninger

Utfordringene på feltet er kort oppsummert: at tilstrømningen til kunstneryrkene har økt mer de siste tiårene enn markedet kan absorbere og staten kan støtte.

Kvinnelig danser mot sort bakgrunn

Innspill til kunstnermeldingen

Kulturdepartementet har fått mange innspill fra kunstnere og relevante aktører.

Danser med sort bakgrunn

Empiri og teori

Kunstnerpolitikkens nedslagsfelt består av en lang rekke aktører og enkeltkunstnere med ulike vilkår og behov. For departementet er det viktig å få god innsikt i dagens kunstnerpraksis på tvers av feltene.

Aktuelt nå

Fra møterommet under innspillsverkstedet. Statsråden snakker med de fremmøtte.

Kulturdepartementet inviterer kunstnere til å delta på innspillsverksted for kunstnermeldingen

I arbeidet med kunstnermeldingen ønsker kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande å høre hvordan det er å være kunstner i 2019 og hvordan det bør bli å være kunstner i framtiden. Hun vil møte kunstnere fra de ulike feltene i Stavanger, Moss, Tromsø, Trondheim og Bergen.

Gruppebildet av utvalget

Modell- og metodeutvalg for kunstnerundersøkelser etablert

I forbindelse med Kulturdepartementets arbeid med kunstnermeldingen etableres et eksternt utvalg som skal gi råd om innrettingen av fremtidige undersøkelser av kunstneres arbeids- og levekår.