Arbeidet med ny kunstnermelding

Stortinget har bedt regjeringen om en egen kunstnermelding. Meldingen vil gå gjennom kunstnerpolitiske tiltak for å se hvordan disse treffer dagens kunstnerpraksis og kunstnerøkonomi. Meldingen vil også ha et særlig fokus på kunstens rolle i samfunnsutviklingen. Målsettingen er å danne et grunnlag til å utforme relevante tiltak for framtida. Meldingen skal etter planen legges fram i løpet av 2019.

Mannlig danser mot sort bakgrunn

Om meldingsarbeidet og kontakt med feltet

Departementet ønsker å undersøke hva som i dag hemmer og hva som fremmer gode vilkår for kunstnerisk virksomhet.

Kvinnelig danser mot sort bakgrunn

Innspill til kunstnermeldingen

Departementet inviterer alle til å sende innspill til arbeidet med kunstnermeldingen. Frist 1. februar.

Danser med sort bakgrunn

Empiri og teori

Kunstnerpolitikkens nedslagsfelt består av en lang rekke aktører og enkeltkunstnere med ulike vilkår og behov. For departementet er det viktig å få god innsikt i dagens kunstnerpraksis på tvers av feltene.

Aktuelt nå

Modell- og metodeutvalg for kunstnerundersøkelser etablert

I forbindelse med Kulturdepartementets arbeid med kunstnermeldingen etableres et eksternt utvalg som skal gi råd om innrettingen av fremtidige undersøkelser av kunstneres arbeids- og levekår.

Til toppen