Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fylkenes idrettskonsulenter

Kontaktinformasjon til fylkesidrettskonsulentene

Kulturdepartementet

Avdeling for sivilsamfunn og idrett, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo

Telefon 22 24 80 64   

E-post: postmottak@kud.dep.no 

Adresseliste fylkesidrettskonsulentene:

Akershus

Torgeir Berg - torgeir.berg@afk.no
Telefon: 22 05 56 10 / Mobil: 97 53 93 91

Torunn Korneliussen - torunn.korneliussen@afk.no
Telefon: 22 05 56 75 / Mobil: 41 31 84 95

Espen Andersen – espen.andersen@afk.no
Telefon: 22 05 56 29 / Mobil: 95 73 43 40

Akershus fylkeskommune 
Avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse 
Postboks 1200 Sentrum 
0107 Oslo

Aust-Agder

Nils André Gundersen - nils.andre.gundersen@austagderfk.no 
Telefon: 37 01 74 90 / Mobil: 48 11 74 38 / Faks: 37 01 73 03

Aust-Agder fylkeskommune
Fylkesrådmannen
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Buskerud

Stig Kleven - stig.kleven@bfk.no 
Telefon: 32 80 89 70

Buskerud fylkeskommune
Utviklingsavdelingen
Postboks 3563
3007 Drammen

Finnmark

Emil Agersborg Bjørnå - emil.agersborg.bjorna@ffk.no
Telefon: 78 96 32 45 / Mobil: 99 59 14 91

Finnmark fylkeskommune
Kultur- og idrettsavdelinga
Henry Karlsens plass 1
9815 Vadsø

Hedmark

Lars Gotaas - lars.gotaas@hedmark.org 
Telefon: 62 54 44 32 / Mobil: 41 10 69 13 / Faks: 62 54 45 08

Kari Nilssen - kari.nilssen@hedmark.org
Telefon: 62 54 44 46 / Mobil: 48 07 43 27

Hedmark fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar

Hordaland

Tore Andersen - tore.andersen@post.hfk.no
Telefon: 55 23 92 87

Bjørg Larsen - bjorg.larsen@hfk.no
Telefon: 55 23 91 65

Hordaland fylkeskommune
Kultur- og idrettsavdelinga
Postboks 7900
5020 Bergen
Faks: 55 23 91 99

Møre og Romsdal

Anders Ellingseter - anders.ellingseter@mrfylke.no 
Telefon: 71 28 03 02 / Mobil: 90 96 47 95

Petter Jenset - petter.jenset@mrfylke.no
Telefon: 71 28 03 05

Møre og Romsdal fylkeskommune
Kulturavdelinga
Fylkeshuset
6404 Molde
Faks: 71 25 88 37

Nord-Trøndelag

Thor Brandt - thor.brandt@ntfk.no
Telefon: 74 11 13 89 / Mobil: 99 54 24 52 / Faks: 74 11 12 00

Gisle Løseth - gisle.loseth@ntfk.no   
Telefon: 74 11 10 00 / Mobil: 90 16 77 48 

Nord-Trøndelag fylkeskommune
Kulturavdelingen
Postboks 2560
7735 Steinkjer

Nordland

Kristin Hunstad - kristin.hunstad@nfk.no 
Telefon: 75 65 04 51 / Mobil: 91 59 59 54

Nordland fylkeskommune
Folkehelse
Fylkeshuset
8048 Bodø

Oppland

Roger Aa Djupvik - roger.aa.djupvik@oppland.org 
Telefon: 61 28 91 66

Tuva Eiklid - tuva.eiklid@oppland.org 
Telefon: 61 28 90 70

Oppland fylkeskommune
Regionalenheten
Postboks 988
2626 Lillehammer
Faks: 61 28 94 98

Oslo

Rune Fenne - rune.fenne@bym.oslo.kommune.no 
Telefon: 48 24 11 07

Oslo kommune 
Bymiljøetaten, 
Postboks 636 Løren
0507 Oslo

Besøksadresse: Kavesvingen 3, 0579 Oslo

Rogaland

Jostein Kvernes Salvesen - jostein.kvernes.salvesen@rogfk.no
Tlf: 51 51 65 86

Erik Søndenaa - erik.sondenaa@rogfk.no 
Telefon: 51 51 66 97

Rogaland fylkeskommune
Kulturseksjonen
Postboks 130
4001 Stavanger

Sogn og Fjordane

Atle Skrede - atle.skrede@sfj.no
Telefon: 41 53 07 16

Hildegunn Aamot Dahl - hildegunn.aamot.dahl@sfj.no
Telefon: 41 53 06 14

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Kulturavdelinga
Postboks 173
6801 Førde

Sør-Trøndelag

Frank Gjengaar - frank.gjengaar@stfk.no
Telefon: 73 86 62 91 / Mobil: 90 97 75 54

Oddveig Bredesen - oddveig.bredesen@stfk.no 
Telefon: 73 86 64 36

Karen Meland - karen.meland@stfk.no 
Telefon: 73 86 62 41

Sør-Trøndelag fylkeskommune
Enhet for regional utvikling
Postboks 2350 Sluppen
7004 Trondheim
Faks: 73 86 60 45

Telemark

Therese Surdal Lahus - therese.lahus@t-fk.no 
Telefon: 35 91 74 32 / Mobil: 99 27 65 30 

Marte Aksnes - marte.aksnes@t-fk.no 
Telefon: 35 91 72 79 / Mobil: 915 25 278

Telemark fylkeskommune
Team Kultur
Postboks 2844
3702 Skien
Faks: 35 52 90 44

Troms

Johnni Håndstad – johnni.handstad@tromsfylke.no 
Tlf: 77 78 82 27 / Mob: 99 57 73 90

Vibeke Skinstad - vibeke.skinstad@tromsfylke.no 
Telefon: 77 78 82 07

Troms fylkeskommune
Kulturetaten
Postboks 6600
9296 Tromsø
Faks: 77 78 83 70

Vest-Agder

Mats Dahl Aanonsen - mats.aanonsen@vaf.no 
Telefon: 38 07 47 02

Vest-Agder fylkeskommune
Regionalavd.
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand S

Vestfold

Rasmus Holst Mjaugeto - rasmusa@vfk.no 
Telefon: 33 34 40 86

Bård Andresen -barda@vfk.no
Telefon: 33 34 40 96

Vestfold fylkeskommune
Kultur og idrett
Svend Foynsgt. 9
3126 Tønsberg
Faks: 33 34 40 16

Østfold

Stein Cato Røsnes steros1@ostfoldfk.no 
Mobil: 47 82 48 11

Robin Braaten - robbra@ostfoldfk.no 
Mobil: 48 09 02 28

Østfold fylkeskommune
Regionalavdelingen
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Til toppen