Kulturminister Thorhild Widvey og næringsminister Monica Mæland inviterte til nasjonal kulturnæringskonferanse i Tromsø

Konferansen ble arrangert av Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet med Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge som lokal partner. Kulturministeren og næringsministeren deltok.

banner for Kulturnæringskonferansen 2014
(©Jenny-Marie Johnsen ABYSSAL PLAIN 83 N 2013.)

Program for Kulturnæringskonferansen 2014 (.pdf)

Kulturminister Thorhild Widveys åpningsinnlegg 26. mai 2014

Videoopptak av konferansen (delt inn i kapitler/innlegg)

Konferansen belyste ulike sider ved kulturnæringenes virksomhet og ga faglig innsikt og interessante eksempler på ulike veier mot levedyktige kulturnæringer. Det var innlegg fra forskere, kulturnæringsaktører og private og offentlige aktører som på ulike måter kan fremme etablering og utvikling av kulturnæringene under overskriftene:

  • Finansiering – privat og offentlig 
  • Kulturnæringene, reiseliv og andre næringer 
  • Kunstner, gründer og entreprenør 
  • Kulturnæringer i internasjonale markeder

Til toppen