Tidligere dokumenter om kultur og næring

Tidligere dokumenter:

St.meld.nr.22 (2004-2005) Kultur og næring ble fremmet i statsråd 18.mars 2005 og viser at kultursektoren omfattar eigne verdiskapande næringar med relativt stor innverknad på norsk økonomi.
Innstillingen fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om kultur og næring (02.06.05):  Innst. S. nr. 230 (2004-2005) Komitéinnstillingen til kultur og næringsmeldingen, på Stortingets nettsider)

Handlingsplan Kultur og næring (pdf-dokument som åpnes i nytt vindu) Regjeringen lanserte 25. juni 2007 en handlingsplan med 25 nye tiltak til 50,5 millioner kroner for at kulturnæringene skal bidra til mer kreativitet og innovasjon i samfunnslivet. Målet er å få mer næringsutvikling og kreative bedrifter over hele landet og å gjøre lokalsamfunnene enda mer attraktive enn i dag, spesielt for de unge. Handlingsplanen ble lansert av de tidligere statsrådene: nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen (Ap), kommunal- og regionalminister Åslaug Haga (Sp) og kulturminister Trond Giske (Ap).


Oversyn over stader og satsingar:
Nemde navn i meldinga

Innspel og forarbeid til meldinga: Les mer

Innst.S. nr. 155 (Komiteinnstillingen til kulturmeldingen, med bestilling av stortingsmelding om forholdet kultur - næring.) 


St.meld. nr. 48 (2003-2004) Kulturpolitikk fram mot 2014
(Jfr. pkt. 6.7 Kultur og næring.)

Tango for to

Til toppen